Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej

note /search

Zagadnienia - pozyskiwanie funduszy z UE

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE ARTYKUŁ 2 - DEFINICJE PROGRAM OPERACYJNY - ad. Notatka OŚ PRIORYTETOWA - jeden z priorytetów strategii zawarty w programie operacyjnym, obejmuje grupę powiązanych ze sobą operacji posiadających określone mierzalne cele OPERACJA - projekt lub grupa projektów wybranych p...

Ustawa o pozyskiwaniu funduszy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi. 2. Ustawy nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, ...

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju polityka rozwoju → zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w  celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju → Rada Ministrów (KRAJ) |  Samorząd Województwa (REGION) | Samorząd Powiatowy i Gminy (LOKALNIE) polityk...