Polityka - strona 43

Zaburzenia psychosomatyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE To choroby, w etiopatogenezie których, w ich Przebiegu istotna rola przypada czynnikom Psychicznym. Czynniki psychiczne to przede wszystkim czynniki emocjonalne. KLASYFIKACJA I zaburzenia uwarunkowane uszkodzeniem tkanki mózgowej II zaburzenia psychopodobne, zaburzenia ...

Państwo - encyklopedia, zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Państwo - to organizacja polityczna wyposażona w suwerenną władzę, a zarazem jest to organizacja terytorialna, a przynależność do niej ma charakter sformalizowany. Organizacja polityczna - organizacja w której chodzi o sprawowanie władzy. Władza suwerenna - władza podporządkowana. Władza w pań...

Czynności konwencjonalne, cechy tekstu prawnego - encyklopedia, zagadn...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2016

Czynności konwencjonalne: I. Czynności organów państwa a) akty stanowienia prawa b) akty stosowania prawa - orzeczenia sądowe - decyzje organów administracji II. Czynności prawne dokonywane przez inne podmioty czynności jednostronne czynności dwustronne Stosowanie prawa. To orzekanie o kons...

Ćwiczenia z polityki - opracowane zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rodzaje norm w Polsce, Rodzaje pisma technicznego, Podstawowe rodzaje linii, Rodzaje linii rysunkowych, Rzutowanie....

Notatki z ćwiczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kula, Pole trójkąta sferycznego, Długość geograficzna, Szerokość geograficzna, Przekrój południkowy....

Przyczyny konfliktów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

.PRZYCZYNY KONFLIKTÓW Przyczyny konfliktu można utożsamiać z trudnymi do pogodzenia lub sprzecznymi interesami uczestników konfliktu. Interesy mogą objawiać się jako: pragnienia, wartości, cele, potrzeby. Przyczyn konfliktu może być nieskończenie wiele, ponieważ istnieje wielka rozmaitość ludzkich ...

Symptomy konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

SYMPTOMY KONFLIKTU Symptomy konfliktu w organizacji mogą być bardzo różne. Do najczęstszych należą : rzucanie się w oczy - sprzeczka lub walka, subtelne - zbyt cicha atmosfera, aktywne - robienie wymówek lub agresywne listy, pasywne - oddalanie czegoś na czas nieokreślony. Do symptomów konflik...

Metoda momentów - ćwiczenia z rachunku wyrównawczego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Idea metoda momentów, Zależności funkcyjne, Momenty absolutne, Estymatory momentów, Estymacja punktowa. (…) …Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Idea metoda momentów...

Budynki użyteczności publicznej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pasaże, Galerie, Typy powiązań, Dachy przeszklone, Świetliki dachowe....

Neufrot szkoły

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wykształcenie ogólne, Szkoły zawodowe, Szkoły specjalne, Biblioteka, Pomieszczenia pomocnicze....