Polityka - strona 42

Tabele

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

i C L Δ X L o Δ Y L o d o α o A L B L dx L dy L dx P dy P dx C dy C L [ cc ] P Δ X L o Δ Y L o A P B P A L B L -A P -B P -(A L -A P ) -(B L -B P ) 1 10 20 2555,117 -292,634 2571,820 141,75806 245,9 -28,2 dx 20 dy 20 dx 2 dy 2 dx 10 dy 10 42,4 2 -698,510 1160,280 1354,314 -242,4 402,7...

Pieniądz i polityka monetarna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2653

Pieniądz – powszechny ekwiwalent wartości; wszystko to co jest powszechnie akceptowane jako środek regulacji zobowiązań. Funkcje pieniądza: Miernika wartości – pieniądz sprowadza wartość towarów i usług do wspólnego mianownika i wyraża je w cenie; pieniądz staje się jednostką obrachunkowa i pełni ...

Totalitaryzm radziecki

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4452

Totalitaryzm radziecki ? polityka wewnętrzna w okresie międzywojennym. Totalitaryzm radziecki – polityka wewnętrzna w okresie międzywojennym. Już przed śmiercią pierwszego przywódcy radzieckiego imperium Włodzimierza- Ilicza Lenina, szefowie partii komunistycznej zaczęli rywalizować ze sobą o władzę...

Polityka wizowa

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2919

Unijna polityka wizowa Tytuł V. TFUE Rozdział 2. Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracj Podstawa prawna – art. 77 TFUE 1. Unia rozwija politykę mającą na celu; a) b) Zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic zewnętrznych; 2. Do celów ustępu 1 Parl...

Polityka azyowa

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1701

Polityka azylowa Unii Europejskiej M. Bainczyk, oprac. wł. oraz na podstawie, E. BorawskaKędzierzawska, K. Strąk, PWBiS UE. Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Warszawa 2009 Pojęcie azylu i jego podstawy w prawie międzynarodowym publicznym Lit. m.in. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzyna...

Polityka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2513

Bezpieczeństwo energetyczne państwa oznacza taki stan gospodarki, który pozwala na niezakłócone pokrycie bieżącego i przyszłego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię. Jest ono uwarunkowane licznymi czynnikami: dostępnośc...

Bankowośc - polityka monetarna

 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1722

Polityka monetarna państwa polega na dostosowaniu pieniądza w obiegu do aktualnych wymagań gospodarki. Przesada w jedną stronę to recesja , przesada w drugą to inflacja. Gospodarka jest tak skomplikowanym „tworem” ,że utrzymanie jej między tymi dwoma odchyleniami nie jest zadaniem łatwym, tym bardzi...

Polityka redystrybucji

 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2205

fundusze wykorzystywane w pol. redystrybucji 4.Fundusze wykorzystywane w polityce redystrybucji FUNDUSZE STRUKTURALNE - fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej, ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek państw członkowskich. Są instrumentami finansowymi

Polityka społeczno-gospodarcza cz1

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Polityka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2674

Wykłady z przedmiotu polityka spoleczno-gospodarcza POLITYKA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA dr Paweł Grata Egzamin testowy, pisemny Literatura podstawowa: Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Warszawa Kaja J., Polityka gospodarcza wstęp do teorii, Warszawa Polityka gospodarcza, pod red. A. Faj...

Agresja w szkole

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Agresja w szkole Piękny, słoneczny dzien. Ziemie pokryły spadające z drzew kolorowe liście. Złota polska jesień. W jednej z wyszkowskich szkól głośny dzwonek obwieścił długa przerwę. Cześć uczniów idzie “zajarac”, gromadzą się za pobliskim budynkiem. - Dajcie ognia - prosi mały brunet. - A wiesz, z...