Polityka - strona 44

Obsługa techniczna hotelu

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia techniczne, zakres działania komórki technicznej, kierownik działu technicznego, planowanie i realizacja remontów, uprawnienia pracowników pionu technicznego...

Podstawowe funkcje w obiekcie hotelarskim

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: istota produktu, postać produktu, potrzeby człowieka a usługi hotelarskie, cel podróży, cechy hotelarstwa...

Usługi dodatkowe w hotelu

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rodzaje usług hotelarskich, podstawowe funkcje w hotelu, usługi rekreacyjno-sportowe, usługi rehabilitacyjne, usługi kulturalno-rozrywkowe...

Usługi gastronomiczne w obiekcie hotelowym

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 413

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: podstawowe definicje, część gastronomiczna w obiekcie hotelowym, rodzaje usług gastronomicznych w hotelach, wymagania kategoryzacyjne, wymagania Novoteli...

Metody selekcji stosowanych w agencjach doradztwa

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rekrutacja zewnętrzna, ogłoszenie prasowe jako element rekrutacji zewnętrznej, wywiad telefoniczny jako element selekcji wstępnej, rozmowa inicjowana przez osobę rekrutującą, wywiad w...

Nietypowe bazy noclegowe

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: baza noclegowa, podział baz noclegowych, hotele-kapsuły w Japonii, śnieżny hotel w Finlandii, Jumbo hostel...

Recepcja - prezentacja o recepcji

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: procedury obsługi gościa, rezerwacja usług hotelarskich, zameldowanie, inne procedury, wymagania wobec pracowników recepcji...

Slużba pięter w hotelu

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: charakterystyka pracowników, podstawowe obowiązki HK, struktura organizacyjna HK, podstawowe struktura organizacyjna HK, standardy obsługi...

Kierowanie i kierownicy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: proces kierowania, umiejętności i role kierownicze, przywództwo, sytuacja poglądowa na przywództwo, planowanie i podejmowanie decyzji ...