Ochrona własności intelektualnej - strona 12

Własność intelektualna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1022

Własność intelektualne - dzieło artystyczne (muzyka, film, utwory plastyczne, multimedia), dzieło literackie , dzieła naukowe (rozprawy,, przyczynki, monografie), multimedia (gry, pr...

Sprawy organizacyjne przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Sprawy organizacyjne : Brak zwartej literatury Ochrona własności intelektualnej - nowa, dynamiczna gałąź prawa Ochrona własności intelektualnej wychodzi z prawa cywilnego Tematyka : Prawa autorskie i prawa pokrewne (nie tylko w sytuacj...

Prawo własności intelektualnej - źródła prawa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: funkcje ochrony własności intelektualnej, źródła prawa, zakres przedmiotowy prawa, zakres podmiotowy, prawo autorskie...

Ograniczenia ochrony patentowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Ograniczenia ochrony patentowej - właściciel praw patentowych nie może zabronić : ..Korzystania z wynalazku, który znajduje się w kraju ochrony przejściowo (tzw. przywilej komunikatywny) ..Korzystanie z wynalazku z uwagi na ważny interes państwowy (za wynagrodzeniem) ..Korzystanie z wynalazku dl...

Wynalazek

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Wynalazek To rozwiązanie techniczne, poprzedzone przez pomysł, dotychczas nieopatentowane !!! Kryteria zdolności patentowej !!! Nowość Charakter techniczny Odpowiedni poziom wynalazczości Kryterium dostatecznego ujawnienia (zgłoszenie wynalazku w urzędzie patentowym) Formalne kategorie wynalazkó...

Zasady przyznawania patentów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

Zasady przyznawania patentów: -Zasada terytorialności ( ochrona za granicą np.książka) -Zasada ograniczenia czasowego (20lat. A potem trzeba odświeżyć patent) -Zasada odpłatności -Zasada dziedziczenia i zbywalności Nie można dostać patentu na: -Nowe odmiany roślin, ras zwierząt oraz biolog. sposob...

Sposoby zabezpieczenia tekstu w Internecie w skrócie.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

sposoby zabezpieczenia tekstu w Internecie: -Stosowanie nieedytowanych formatów plików np. PDF -Podział tekstu na fragmenty (np.biblioteki cyfrowej) -Autoryzacja dostępu (np. hasło, lo...

ZAiKS - Stowarzyszenie Autorów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

ZAiKS - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Prezes - Edward Pałłasz (kompozytor) Cel - zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi twórców „Branżowe” organizacje zarządzania prawami autorskimi w Polsce Stowarzyszenie Artystów Polskich ...

Ochrona własności intelektualnej - wykłady

 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4298

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: oznaczenia geograficzne, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie i prawa pokrewne,

Prawa autorskie - Prawa majątkowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Prawa autorskie osobiste -Podpisanie się pod utworem i nikt inny nie może tego zrobić -Niezbywalne i nieograniczone w czasie Prawa autorskie majątkowe : -Ograniczone w czasie do 70 lat po śmierci twórcy i zbywalne -Prawa autora do dysponowania utworem np. do jego sprzedaży i zarabiania ...