Metody badań pedagogicznych

Metody badań pedagogicznych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Andrzej Pielecki
  • Metody badań pedagogicznych
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 6965

...Metodologia – naukowców łączy stosowana metodologia , a nie stosowany przedmiot ich badań. Metodologia nauk , to system jasno określonych reguł i procedur , do których odwołują się badania , będące podstawą ewaluacji wiedzy. System ten jest zmienny , bo jest ciągle ulepszany. To system reguł ...

Skale nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa- omówienie (sem.IV...

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Andrzej Pielecki
  • Metody badań pedagogicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1939

Andrzej Pielecki, Metody badań pedagogicznych, Skale: nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa Skala jest szeregiem zdań ułożonych według określonego porządku wyczerpujących możliwe określenia 'badanego zjawiska, cechy lub układu. Najprostszym przykładem skali będzie np.: „Wpływ rodziny na wyc...