Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia

note /search

Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Dr Ewa Kru...

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 8260

Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Dr Ewa Kruk Literatura : Kmicik, Skrętowicz „Proces karny część ogólna `' Profesor Waltoś, Marszał 2009 podręcznik 12.03.2011r. Prawo karne procesowe jest jedną z gałęzi ...

Straż pożarna w Polsce - prezentacja

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1288

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: Państwowa Straż Pożarna, zadania Państwowej Straży Pożarnej, zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,

Uruchamianie sił i środków w sytuacji kryzysowej - prezentacja

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: procedury reagowania kryzysowego, Narodowy System Pogotowia Kryzysowego, uruchamianie sił zbrojnych RP, jednostki współpracujące, łańcuch ratunkowy...

Bezpieczeństwo imprez masowych - prezentacja

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1253

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja imprezy masowej, zakres ustawy, masowa impreza sportowa, czas trwania imprezy, obowiązki organizatora...

Policja - prezentacja

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 3318

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cele i zadania policji, struktury policji, rodzaje służb, rodzaje czynności które wykonuje policja, funkcje policji...