Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia

Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Dr Ewa Kru...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kruk
 • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 7651

Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Dr Ewa Kruk Literatura : Kmicik, Skrętowicz „Proces karny część ogólna `' Profesor Waltoś, Marszał 2009 podręcznik 12.03.2011r. Prawo karne procesowe jest jedną z gałęzi ...

Straż pożarna w Polsce - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: Państwowa Straż Pożarna, zadania Państwowej Straży Pożarnej, zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,

Uruchamianie sił i środków w sytuacji kryzysowej - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: procedury reagowania kryzysowego, Narodowy System Pogotowia Kryzysowego, uruchamianie sił zbrojnych RP, jednostki współpracujące, łańcuch ratunkowy...

Bezpieczeństwo imprez masowych - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja imprezy masowej, zakres ustawy, masowa impreza sportowa, czas trwania imprezy, obowiązki organizatora...

Policja - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1414

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cele i zadania policji, struktury policji, rodzaje służb, rodzaje czynności które wykonuje policja, funkcje policji...