Prawo rzymskie - strona 84

Pojęcie nieruchomości - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

231. POJĘCIE NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomością wg prawa rzymskiego były rzeczy jak mówi sama nazwa których nie można przenosić. Nieruchomością według prawa rzymskiego jest więc grunt oraz wszystkie składniki które znajdują się na nim i są z nim w sposób trwały związane Rzymianie do gruntu zaliczali wszy...

Pojęcie posiadania - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

241. POJĘCIE POSIADANIA. Possessio czyli posiadanie można krótko określić jako faktyczne władztwo nad rzeczą. Posiadanie to mogło być z zamiarem zachowania danej rzeczy dla siebie lub też z zamiarem pobierania z tej rzeczy pożytków. Posiadaczem mógł być w końcu właściciel czy też osoba nie posiadają...

Posiadanie własności - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

240. POSIADANIE A WŁASNOŚĆ. Posiadanie było typem władztwa faktycznego nad rzeczą i mogło się ono dzielić na posiadanie rzeczy której się było właścicielem lub też na dzierżenie rzeczy w czyimś imieniu. Własność nazywana przez rzymian dominium l...

Przeszkody do zawarcia małżeństwa - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

164. PRZESZKODY DO ZAWARCIA MAŁZEŃSTWA. Rzymianie przeszkodę traktowali jako brak concubium , czyli brak przesłanki pozytywnej. Concubium a więc brak zdolności małżeńskie składało się z przeszkody wiekowej (12 lat kobiety, 14 mężczyzni ) pokrewieństwa, powinowactwa, brak zgody zwierzchnika familijne...

Przyrost w prawie spadkowym - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

218. PRZYROST ( ADCRESCENDI) W PRAWIE SPADKOWYM. Przyrost w prawie spadkowym miał miejsce w przypadkach współdziedziczenia masy spadkowej przez większą ilość osób do tego powołanych. Przyrost dokonywał się z mocy prawa i nikt z dziedziców nie miał na to wpływu. Pojawiał się on w przypadku śmierci je...

Rodzaje władztwa nad rzeczami - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

239. RODZAJE WŁADZTWA NAD RZECZAMI. Rodzaje władztwa nad rzeczami możemy podzielić na dwa główne typy. Pierwszy z nich jest to władztwo faktyczne nad rzeczą w skład którego wchodzi possessio (posiadanie) i detencio (dzierżenie w cudzym imieniu)....

Rzecz niczyja czyli res nullus - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

230. RZECZ NICZYJA - THESAURUS (SKARB). Rzecz niczyja czyli res nullus była to rzecz pozbawiona władztwa nad nią bądź to w sposób naturalny (np. dzikie zwierzęta, nie odkryte wyspy, rzeczy porzucone) bądź też na skutek prawa ( rzeczy człowieka pochodzącego z kraju toczącego wojnę z Rzymem). Rzeczami...

Rzecz złożona - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

237. RZECZ ZŁOŻONA I RZECZ ZBIOROWA. Rzecz złożona (universitas rerum cohe rentium) według rzymian była to rzecz która składała się z kilku lub kilkunastu pojedyńczych elementów połączonych ze sobą w sposób trwały tak że tworzyły jedną rzecz. Rzeczą zbiorową (universitas rerum distantium)natomiast b...

Rzeczy podzielne i niepodzielne - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

234. RZECZY PODZIELNE I NIEPODZIELNE. Podział ten opierał się głównie na istocie fizycznego uszczerbku dla rzeczy a co za tym idzie do zmniejszenia jej wartości majątkowej. Z racji tego jako rzecz podzielną określali rzymianie rzecz która można było podzielić na części fizyczne bez uszczerbku dla je...

Semel heres semper heres - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

197. SEMEL HERES SEMPER HERES. Zasada prawa rzymskiego mówiąca raz dziedzic zawsze dziedzic. Od zasady tej istniały jednak drobne wyjątki takie jak na przykład po ustanowieniu dziedzica pojawienie się nowego prawnego spadkobiercy jakim było dziecko (