Prawo cywilne - strona 84

Kara umowna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

438-484, możliwość zastrzeżenia kary umownej w postanowieniach wzorca umownego, kara umowna, a zobowiązania uboczne, charakter akcesoryjny kary umownej, kara zaliczna i kara alternatywna....

Prawo cywilne- wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr Paweł Anczykowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1904

in. zagadnienia takie jak: zawarcie związku małżeńskiego, separacja, powinowactwo, przeszkody zawarcia związku małżeńskiego, kazirodztwo, prawo i obowiązki małżonków, majątek małżeński. ...

Wykład - pojęcie konsumenta

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

pojęcie konsumenta Konsument - jest to osoba, która zawiera umowę z przedsiębiorstwa w celu bezpośrednim niezwiązanym z działalnością gospodarczą, np. producent komputerów wobec innej osoby jest profesjonalistą, jeżeli jednak pójdzie on do konkurenta kupić inny komputer, to wówczas będzie już konsu...

Korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli - posiadanie rzeczy - używanie rzeczy - pobieranie przychodów z rzeczy - ponoszenie wydatków Udział w zyskach i wydatkach współwłaściciele ustalają w umowie. W przypadku braku umowy jest on proporcjonalny do udziału we współwłasności. ...

Zadatek - omówienie w prezentacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

349, znaczenie przepisu, wysokość zadatku, dyspozycja między zadatkiem a poniesioną szkodą, zadatek a zaliczka, niewykonanie zobowiązania skutki prawne, realizacja uprawnien z zadatku....

Służba cywilna-prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 819

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Służba cywilna-prezentacja, Służba cywilna w Konstytucji, Elementy służby cywilnej , Ustanie stosunku pracy w służbie cywilnej...

Culpa in contrahendo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

72 § 2 KC i zasady zastosowania, charakter odpowiedzialności, przesłanki odpowiedzialności, rozmiar odszkodowania - ujemny interes umowny....

Ograniczenia zasady swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Ujęcie formalne – norma prawna przyznająca generalną kompetencję podmiotom prawa cywilnego do swobodnego kształtowania wiążących je stosunków prawnych – tj. ich ustanawiania, zmiany, znoszenia – w drodze dwu- lub wielostronnych oświadczeń woli, a ...