Prawo cywilne - strona 83

Umowy losowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

UMOWY LOSOWE Rozmiar a nawet istnienie świadczenia zależą od przypadku. Umowy losowe różnią się tym, że warunek jest postanowieniem oddanym do umowy, której zawarcie w postaci bezwarunkowej jest niemożliwe. Niepewność umowy losowej stanowi istotny konstytutywny jej element. Do umów losowych nie moż...

Świadczenia podzielne i niepodzielne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

ŚWIADCZENIA PODZIELNE I NIEPODZIELNE Świadczenie niepodzielne- nie można wykonać go częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości. Decydować o tym będą cechy przedmiotów, których działania dłużnika dotyczą. Niepodzielne będzie świadczenie polegające na dostarczeniu pary

Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym ogólne zasady → normy prawa cywilnego obowiązują na ca­łym terytorium RP, jeżeli co innego nie wynika z treści odpowiednich prze­pisów prawnych lub kompetencji organu stanowiącego ; adresatami tych norm są: obywatele RP (też polskie osoby p...

Nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr czł. rzecz. PAN Zbigniew Radwański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

8.Nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków Jest to umowa nienazwana, stosuje się do niej przepisy najbardziej podobnych instytucji, czyli użyczenia i dzierżawy. Ze względu na jej nieodpłatny charakter do ustalenia sposobu ...

Prawo cywilne- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Rybniku
 • mgr Wojciech Osowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: prawo pozytywne, prawo krajowe, prawo nauralne, źródła prawa, traktaty. ...

Podstawy prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3584

14 stron notatek z ćwiczeń z podstaw prawa. Pismo odręczne, czytelne. W notatkach poruszane są zagadnienia takie jak: podział prawa, budowa normy prawnej, hierarchia prawa wewnętrznego, stosowanie prawa, prawo konstytucyjne, środki ochrony wolności i praw, obowiązki obywatelskie, prawo do sądu, wina...

Wykład - pojęcie umowy adhezyjnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

pojęcie umowy adhezyjnej Umowy adhezyjne- określone kategorie umów, ochrona podmiotu słabszego, 398-421 , coś bardziej w rodzaju jednostronnego aktu przystąpienia do wzorca ustalonego przez stronę silniejszą. niż konsensusu Np. przedsiębiorca -oferta- konsument ...

Zdolność prawna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Wyjaśnij pojęcie: zdolność prawna: Zdolność prawna to zdolność do występowania w charakterze podmiotu (strony) w stosunkach cywilnoprawnych. Oznacza to możność posiadania praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego (np.: człowiek może być właścicielem rzeczy, może zawierać umowy, ponosić odpow...

Prawo cywilne - odstąpienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

ODSTĄPIENIE Strony uzależniają prawo do odstąpienia od zapłaty określonej sumy pieniężnej. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Do odstąpienia stosuje się postanowienia art. 395 KC ...

Semiimperatywny charakter norm ochronnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

SEMIIMPERATYWNY CHARAKTER NORM OCHRONNYCH Zakres wyłączenia odpowiedzialności Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie można ograniczyć ani wyłączyć. Sytuacja prawna konsumenta nie może ulec pogorszeniu w następstwie umów zawieranych bądź to między nim a producentem, b...