Prawo rzymskie - strona 83

Beneficium inventarii - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

221. BENEFICIUM INVENTARII. Beneficium inventarii czyli dobrodziejstwo inwentarza wprowadzone przez Justyniana w 531r. było środkiem ochronnym dziedzica przed przyjęciem zadłużonego spadku. Ustawa to opierała się na zasadzie że spadkobierca w obawie przed nadmiernymi długami wynikającymi z przyjęteg...

Corpus i animus - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1988

242. CORPUS I ANIMUS. Corpus i animus to pojęcia rzymskie związane z possessio czyli faktycznym władztwem nad rzeczą. Posiadanie według rzymian miało dwa elementy. Pierwszym z nich był element obiektywny a więc corpus jako władztwo faktyczne polegające na robieniu z rzeczą tego co się posiadaczowi p...

Dziedziczenie i spadek - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

189. DZIEDZICZENIE I SPADEK. Dziedziczenie patrz powyżej. Spadek czyli sukcesja mógł być uniwersalny lub syngularny a był to ogół cywilno-majątkowych praw i obowiązków zmarłego przechodzących w drodze dziedziczenia na spadkobierców. Można więc stwierdzić że spadkobranie jest to wejście w ogół praw k...

Fideikomis uniwersalny - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

226. FIDEIKOMIS UNIWERSALNY. Fideikomis uniwersalny generalnie polegał na przekazaniu przez dziedzica całości spadku który otrzymał od testora lecz musiał go zbyć na podstawie fideikomisu - fideikomisariuszowi. Posługiwano się nim przeważnie go ...

Genus i species - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

233. GENUS I SPECIES. Jednym z podziałów rzeczy był podział na rzeczy będące oznaczone według cech indywidualnych czyli species do których należały rzeczy ściśle określone i wskazane nazywane tez rzeczami niezamiennymi. Przeciwieństwem tego były rzeczy zamienne- genus które określały nam ogół rzeczy...

Legitymacja dziecka - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

177. LEGITYMACJA DZIECKA. Legitymacja dziecka dotyczyła osób żyjących w konkubinacie. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa oraz z wieloma utrudnieniami prawnymi jakie wynikały z nieformalnych związków kobiet i mężczyzn państwo dążyło do likwidacji konkub...

Niegodność dziedziczenia - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

215. NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA. INDIGNITAS. Niegodność dziedziczenia odnosiła się do osób które nabyły spadek lecz z biegiem czasu okazało się że nie są oni godni do jego otrzymania. Przyczynami niegodności były zwłaszcza: przyczynienie się do śmierci spadkodawcy czy zniszczenie jego testamentu. W ta...

Pożytki - fructus - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

236. POŻYTKI - FRUCTUS. Poprzez pożytki czyli fructus (owoce) rozumieli rzymianie wszelkie korzyści majątkowe wypływające z użytkowania danej rzeczy lub też poprzez fructus rozumiane były korzyści płynące z danego stosunku prawnego. Można krótko stwierdzić że pożytki to wszelkie dobra uzyskane z eks...

Pojęcie i rodzaje dziedziczenia - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

188. POJĘCIE I RODZAJE DZIEDZICZENIA. Dziedziczenie było to przejęcie przez dziedzica lub dziedziców (heres) spadku po osobie zmarłej czyli krótko mówiąc przejście spadku na jedną lub więcej osób. Podstawę dziedziczenia stanowi testament lub ustawa na mocy której wchodziło się w prawa po zmarłym. Wg...

Pojęcie i rodzaje zapisów - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

222. POJĘCIE I RODZAJE ZAPISÓW. Zapisem jest przyznanie komuś z mocy rozporządzenia ostatniej woli korzyści majątkowych kosztem przychodów uzyskanych ze spadku. Prawo rzymskie wykształciło dwa rodzaje zapisów a mianowicie starsze zwane legatami wedle prawa cywilnego i młodsze czyli fideikomisy wedle...