Prawo rzymskie - strona 82

Zasady ogólne służebności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

289. ZASADY OGÓLNE SŁUŻEBNOSCI. Służebność nie nakładała obowiązku pozytywnego działania lecz zobowiązywała do znoszenia czegoś lub do nie czynienia czegoś ; Nie można było mieć służebności na służebności ; nie można mieć służebności na własnym prawie własności gdyż uprawnienia wynikające ze służebn...

Zasiedzenie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

273. ZASIEDZENIE. Zasiedzenie - usucapio jest to nabycie prawa własności na skutek posiadania danej rzeczy w czasie określonym przez prawo i przy spełnieniu warunków przewidzianych przez to prawo. Głównymi funkcjami zasiedzenia w prawie rzymskim było usunięcie wad formalnych i materialnych prawa wła...

Zawłaszczenie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

275. ZAWŁASZCZENIE. Occupactio czyli zawłaszczenie było najstarszym sposobem nabycia własności. Zawłaszczenie jest to nabycie prawa własności w stosunku do rzeczy niczyjej (res nullos). Za rzeczy niczyje rzymianie uważali rzeczy które można b...

Zobowiązania kontraktowe i deliktowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

305. ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE I DELIKTOWE. Zobowiązanie kontraktowe była to umowa uznana przez prawo cywilne a co za tym idzie było to zobowiązanie zaskarżalne. Zobowiązanie deliktowe (delikt - maleficium) jest to przestępstwo prawa prywatnego rodzą...

Zobowiązania kontraktowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

338. ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE. Zobowiązania kontraktowe są rodzajem zobowiązań klasyfikowanych ze względu na powstanie zobowiązania. Sam kontrakt jest więc to umowa uznana przez prawo cywilne a przez to zaskarżalna. Zobowiązania kontraktowe dzielące się na realne, werbalne, literalne i konsensualne ...

Zobowiązania kumulatywne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

312. ZOBOWIĄZANIA KUMULATYWNE. Zobowiązanie kumulatywne powstawało najczęściej na skutek popełnienia delictu powstawało wówczas wielu współdłużników. Było wówczas tyle świadczeń do wykonania ilu było współdłużników. W odróżnieniu od zobowiązania solidarnego w tym przypadku wykonanie zobowiązania prz...

Zobowiązania naturalne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

309. ZOBOWIĄZANIA NATURALNE. Zobowiązania naturalne to takie które nie są zaskarżalne lecz wywołujące skutki prawne takie jak np. jeżeli wierzyciel przyjął świadczenie to mógł je zatrzymać. Zobowiązania naturalne można było umocnić poprzez poręczenie osobowe lub

Zobowiązania podzielne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

311. ZOBOWIĄZANIA PODZIELNE. Przy zobowiązaniu podzielnym powstaje najczęściej tyle stosunków obligacyjnych ilu jest dłużników lub wierzycieli. Zobowiązania takie mogły zachodzić w przypadkach gdy przedmiot zobowiązania można było rozłożyć na określone części bez straty na jego wartości w myśl zasad...

Zobowiązania przemienne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

320. ZOBOWIĄZANIA PRZEMIENNE (ALTERNATYWNE). Zobowiązanie przemienne lub alternatywne pojawiało się wówczas gdy dłużnik miał do spełnienia kilka świadczeń a wykonanie jednego z nich zwalniało go z obowiązku wykonywania pozostałych. ...

Ugoda-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

390. UGODA (TRANSACTIO). Ugoda należała do kontraktów bezimiennych czyli nienazwanych wktórej to obie strony wzajemnie rezygnowały z dochodzenia spornych bądź niepewnych roszczeń. Krótko więc mówiąc na mocy ugody jedna strona zrzekała się wątpliwego uprawnienia lub rezygnowała z prowadzenia niepewne...