Interna

note /search

Alkoholowe zapalenie wątroby - referat

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Interna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2464

Referat w ramach samokształcenia z przedmiotu interna. Referat dotyczy alkoholowego zapalenia wątroby. Zajęcia prowadzone są na Collegium Medicum UJ a prowadzi je mgr Marta Kasper. Notatka ma 3 strony i porusza zagadnienia takie jak: nadmierne spożywanie alkoholu, żółtaczka, białe krwinki, stężenie ...

Interna, medycyna

  • Interna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4382

INTERNA-PRELEKCJE: HEMATOLOGIA Temat 1. Hemopoeza i niedokrwistości niedoborowe.Leki pobudzające mielopoezę: Leukomax (GM-CSF), Neukogen (G-CSF), Epox (erytropoetyna). Teoria ziarna i gleby: Komórka pnia spoczywa na łącznotkankowym podścielisku szpikowym i makrofagach wydzielających czynniki wzrost...