Biotechnologia w medycynie

note /search

Biotechnologia w medycynie - kompleksowe opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 6013

Znajdziemy w nich takie zagadnienia jak: regulacja syntezy enzymów, indukcja, represja, represja kataboliczna, operon laktozowy, operon tryptofanowy, szlak metabolizmu laktozy u E. coli, regulacja aktywności enzymatycznej, Chemostat i turbidostat, struktura DNA, metody wzbogacania podczas selekcji ...

Biotechnologia w medycynie - materiały

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 952
Wyświetleń: 10850

Biotechnologia w medycynie obejmuje następujące zagadnienia: -Diagnostykę i prognostykę w proc nowotw (opracowywanie metod identyfik genów, identyfikacji mutacji w genach, identyfikacji markerów nowotworowych) -Prognozowanie i leczenie chorób genetycznie uwarunkowanych (identyfikacja genów podatno...

Otrzymywanie cDNA - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2905

Izolacja RNA z komórek eukariotycznych, otrzymywanie cDNA 1. Techniki izolacji RNA- zasady; wyjaśnić szczegółowo przebieg izolacji na zajęciach. 1) Rozmrażamy lizat komórek w odczynniku TRI- inaktywuje endogennych RNaz tiocjanian guanidyny- inhibitor RNaz fenol- do wytrącania na granicy faz 2) ...