Urządzenia techniki komputerowej

note /search

Urządzenia techniki komputerowej - adresy IP

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

? wyświetla liste poleceń R wyświetla stan wszystkich rejestrów R rejestr wyświetla stan rejestru i pozwala na jego zmianę RF wyświetla stan znaczników i pozwana na ich zmianę A tryb asemblacji T wykonanie rozkazu w trybie krokowym D adres wyswietla 128 bajtów pamieci poczynając od adres E adres ...

Urządzenia techniki komputerowej- zagadnienia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

Urządzenia techniki komputerowej kierunek: Informatyka i Ekonometria Materiał do samodzielnego opanowania (przypomnienia) Na następne zajęcia obowiązuje Państwa: • znajomość kolejnych potęg liczby 2 - od 20 do 216. • znajomość kolejnych potęg liczby 16 - od 160 do 164. • znajomość systemu binarne...

Bariery adresowania dysków twardych

 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

Opis barier adresowania dla dysków twardych. Bariera 504 MB Powstaje na styku funkcjonowania niedopasowanych do siebie dwóch systemów. Aplikacje, chcące czytać lub zapisywać na dysku, odwołują się do systemu operacyjnego Bariera 504 MB Po...

Pytania na kolokwium - Przeplot

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

1. W których wyświetlaczach występuje zjawisko mory 2. F7 w NC 3. F8 w NC 4. 0110 w RLL (2,7) to:... (i tam były odp NTNNNTNNT bleble...) 5. Kolory pośrednie 6. "Kolorowe" standardy zawierają (wskaż fałszywe zdanie) 7. DVD+R DL to płyta... (odp: jednowarstwowa dwustronna, dwuwarstwowa dwu...

Urządzenia techniki komputerowej - informacje w skrócie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

2 0 =1 2 1 =2 2 2 =4 2 3 =8 2 4 =16 2 5 =32 2 6 =64 2 7 =128 2 8 =256 2 9 =512 2 10 =1024 2 11 =2048 2 12 =4096 2 13 =8192 2 14 =16384 2 15 =32768 2 16 =65536 16 0 =1 16 1 =16 16 2 =256 16 3 =4096 16 4 =65536 1bajt=8 bitów 1kB-1024MB Bajt=1kB Słowo=2kB 2-Słowo=4kB 4-sło...

Architektura urządzeń - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

MMP - architektura wieloprocesorowa (nawet do kilku tysięcy procesorów), każdy procesor ma własną pamięć i własną kopię. Problem ze skalowalnością - komputer z n-procesorami powinien wykonać zadanie n razy szybciej niż komputer z jednym procesorem; zadanie musi być podzielone na osobne wątki. Mała...

Budowa komputera - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

Ze względu na postać przetwarzanych danych wyróżniamy 3 rodzaje komputerów: analogowe - wszystkie wartości (dane wejściowe, wyniki pośred­nie i końcowe) zmieniają w sposób ciągły cyfrowe - wszystkie wartości przedstawiają w postaci cyfr. Wyniki mają postać dyskretną (skwantowaną) hybrydowe - real...

Interfejs - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Pierwszy interfejs to ST506 (znaczenie historyczne): dwa pasma do połączenia z HDD, gabarytowo duże (niski stopień scalenia US). EIDE/ATA (Enhanced IDE) - opracowany w 1994 roku; pozwala na podłączenie czterech urządzeń i nie tylko HDD (dwa złącza na

Konwersja AC CA - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Przetwornik A/C - przetwarza sygnał analogowy na cyfrowy. Dwa etapy konwersji A/C - C/A: próbkowanie - badanie wartości sygnału co pewien określony czas kwantyzacja - zmiana otrzym...

Urządzenia techniki komputerowej - pamięci

 • Politechnika Wrocławska
 • Urządzenia techniki komputerowej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 798

Pamięci półprzewodnikowe: ROM RAM itp. Pamięci niepółprzewodnikowe: magnetyczna magnetooptyczna optyczna holograficzna spinowa (MRAM) - jest to pamięć, w której informacja nie jest gromadzona w ładunku elektrycznym. Wszystkie typy pamięci działają na takiej samej zasadzie - na poruszającym się...