Bariery adresowania dysków twardych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery adresowania dysków twardych - strona 1

Fragment notatki:

Opis barier adresowania dla dysków twardych.
Bariera 504 MB
Powstaje na styku funkcjonowania niedopasowanych do siebie dwóch systemów. Aplikacje,
chcące czytać lub zapisywać na dysku, odwołują się do systemu operacyjnego


Bariera 504 MB
Powstaje na styku funkcjonowania niedopasowanych do siebie dwóch systemów. Aplikacje,
chcące czytać lub zapisywać na dysku, odwołują się do systemu operacyjnego. Jeśli jest nim
MS-DOS, opreracje dyskowe są realizowane za pośrednictwem przerwania BIOSu INT 13h.
Jest to kanał komunikacyjny, który łączy system operacyjny z wyspecjalizowanymi
procedurami zapisanymi w BIOSie.
Ograniczenie to omija się przy pomocy translacji LBA (Logical Block Address) lub XCHS
(eXtended Cylinder Head Sector), które sprowadzają się do tego, by system operacyjny mógł
w jednoznaczny sposób zaadresować dowolnie wybrany sektor dyskowy.
Bariera 2,1 GB
Jest ona niekiedy nazywana “problemem 13 bitu”. Jej wystąpienie ma związek nie tyle z
samym systemem adresowania, co z pamięcią konfiguracyjną (CMOS), w której BIOS
przechowuje parametry geometrii dysku.
Wiele wczesnych wersji BIOSu przeznaczało na pole poświęcone liczbie cylindrów jedynie
12 bitów. Umożliwiało to przechowywanie parametrów konfiguracyjnych jedynie takich
dysków, które nie zgłaszały więcej niż 4096 cylindrów, co przy wcześniej omówionych
ograniczeniach (już po ominięciu bariery 504 MB) dawało 1,97 GB binarnie, czyli 2,1 GB w
jednostkach dziesiętnych.
Bariera 8 GB
8 GB (dokładnie 7,88 GB w jednostkach binarnych, 8,45 w jednostkach dziesiętnych) jest
górną granicą, powyżej której nie mogą sięgać funkcje BIOSu obsługujące przerwanie INT
13h. Przy zastosowaniu tranlacji adresu sektora technikami LBA lub XCHS uzyskujemy, przy
dysku o 16 385 cylindrach, tłumaczenie 16 głowic na 512. Jednak kanał informacyjny INT
13h przeznacza na liczbę głowic pole 8-bitowe i nie może zaakceptować wartości 512. Widać
zatem, Ŝe liczba cylindrów nie moŜe przekroczyć 16 385, co powoduje właśnie powstanie
wspomnianej bariery (16385Cx16Hx63S, przy 512 B długości sektorów).
Ograniczenie to omijają nowe funkcje BIOSu, zebrane pod wspólną nazwą Enhanced BIOS
Serviced.
Bariera 32 GB
Ograniczenie to dotyczy programów BIOS wyprodukowanych przed 1 czerwca 1999.
Problem unaocznia się w fazie rozpoznawania dysku przez procedury POST, podczas której
komputer zawieszał się. Producenci dysków wyposażali więc swoje produkty w specjalną
zworkę konfiguracyjną ograniczającą pojemność do tej granicy (65531Cx16Hx63S).
Rozwiązaniem była aktualizacja BIOSu.
XCHS
Jest to drugi sposób translacji adresu stosowany w celu ominięcia bariery 504 MB. Algorytm
dokonujący translacji XCHS (eXtended CHS) pracuje wg następującej reguły: liczba
cylindrów dysku jest dzielona przez 2, a w zamian za to powiększana jest liczba głowic.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz