Programowanie aplikacji użytkowych

note /search

HTML i CSS - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Programowanie aplikacji użytkowych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1050

HTML 1.Budowa strony: - część nagłówkowa ( tytuł strony, typ kodowania znaków, opis strony, słowa kluczowe, autor) HEAD - część główna (treść, tabele, odsyłacze) BODY Tytuł strony Treść sformatowana znacznikami, stylami. 2. Znaczniki: komentarze ang. 'break row ` łamani...

Schemat blokowy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Programowanie aplikacji użytkowych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2450

Schemat blokowy Schemat blokowy jest to sieć dział czyli graficzna reprezentacja procedury lub programu sporządzana ań, w celach poglądowych lub jako przedstawienie algorytmu do zapisania w ję zyku programowania. Czę ściami skł adowymi schemató w blokowych są podstawowe