Pakiety Statystyczne

note /search

Pakiety statystyczne - wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

PAKIETY STATYSTYCZNE                     WSTĘP   1. Katedra Genetyki  2. Pracownia biostatystyki - projekt  3. Charakterystyka przedmiotu  4. Kontakt  5. Literatura     KATEDRA GENETYKI   12    Katedra Genetyki:  http://gen.edu.pl  KATEDRA GENETYKI   KIERUNKI BADAŃ:  •  hodowla zwierząt  •  

Pakiety statystyczne - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Pakiety Statystyczne  Lista nr 2 (Statistica)    1.  Do  programu  STATISTICA  wczytad  dane  o  nazwie  „DanePakietyStatystyczne.csv”  umieszczone  na  stronie   http://theta.edu.pl/teaching/pakiety-statustyczne/.   Dane  przedstawiają grupę...

Pakiety statystyczne - ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Pakiety Statystyczne  Lista nr 3 (Statistica)    1.  Dla  danych  przygotowanych  na  ćwiczeniach  nr  2  zaproponować  jednoczynnikowy  model regresji liniowej oraz:  a)  Podać interpretację otrzymanych estymatorów.  b)  Wyznaczyć wart...

Pakiety statystyczne - ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Pakiety Statystyczne  Lista nr 4 (Statistica)    1.  Dla  danych  przygotowanych  na  ćwiczeniach  nr  2  zaproponować  jednoczynnikowy  model  analizy  wariancji  oraz  podać  interpretację  otrzymanych  wyników.  Jakie  hipotezy  były  testowane  dla  tego  modelu?  Dodatkowo  uzupełnić  tabelk...

Pakiety statystyczne - ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Pakiety Statystyczne  Lista nr 6 (R)  Na podstawie skryptu „ An Introduction to R ” zamieszczonego na stronie   www.r-project.org  w zakładce „ Manuals ” zapoznać się z podstawowymi komendami pakietu R.  Co trzeba wiedzieć:  a)  Jak korzystać z pomocy w pakiecie R?  b)  Jak wczytywać i zapisywać ...

Pakiety statystyczne - ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Pakiety Statystyczne  Lista nr 7 (R)  1.  Na  podstawie  danych  zamieszczonych  na  stronie  zaproponować  dwa  proste  modele regresji liniowej, w których zmienną zależną (objaśnianą) będzie poziom  kreatyniny a zmiennymi niezależnymi...

Pakiety statystyczne - ćwiczenia organizacyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Pakiety statystyczne – ogólne zasady  1.  Zajęcia odbywają się w Sali 366.  2.  Grupy rozpoczynają zajęcia o godzinie 12:30, 14:00, 16:00 i 17:30.  3.  Można mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności.  4.  Na zajęciach odbędą się trzy kolokwia (każde po 20 punktów).  5.  Na zaliczenie trzeba mie...

Testowanie hipotez w pakiecie R

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Testowanie hipotez w pakiecie R  1.  Dla  dowolnej  zmiennej  ciągłej  ze  swojego  zbioru  danych  sprawdzić,  czy  pochodzi  ona  z  rozkładu jednostajnego. Użyć do tego funkcji:    Przedzialy=seq(min(zmienna),max(zmienna),0.2)    X=table(cut(zmienna,Przedzialy))    chisq.test(X)  Jeśli, któ...

Regresja liniowa w Statistice

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Zad 1 Formuła =v4-(1/3)*(v3-v4) Regresja liniowa  Jeżeli ciśnienie skurczowe wyniesie 0 to średnie ciśnienie tętnicze wyniesie 149. Jeżeli ciśnienie skurczowe wzro...