Pakiety statystyczne - ćwiczenia 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pakiety statystyczne - ćwiczenia 7 - strona 1

Fragment notatki:


Pakiety Statystyczne  Lista nr 7 (R)  1.  Na  podstawie  danych  zamieszczonych  na  stronie  zaproponować  dwa  proste  modele regresji liniowej, w których zmienną zależną (objaśnianą) będzie poziom  kreatyniny a zmiennymi niezależnymi (objaśniającymi):  i.  współczynnik BMI;  ii.  w drugim modelu płeć.  Następnie wykonać następujące polecenia i odpowiedzieć na poniższe pytania:  a)  Podać interpretację otrzymanych estymatorów.  b)  Jaki poziom kreatyniny będą mieli mężczyźni?     c)  Czy  estymatory  parametrów  są  statystycznie  istotne  na  poziomie  istotności          ?  Jak  zmieni  się  istotność  estymatorów  jeśli  zmienimy  poziom  istotności na      ?  d)  Jak prezentuje się współczynnik R 2 dla każdego z modeli?  e)  Wykonać wykres na którym znajdą się zarówno obserwacje jak i wyznaczona  prosta regresji.   f)  Czy  residua  modeli  mają  rozkład  normalny?  Do  rozwiązania  tego  zadania  należy  użyć  zarówno  procedur  graficznych  jak  i  odpowiednich  testów  statystycznych.   g)  Który model jest „lepszy” ze względu na kryterium AIC?  2.  Utworzyć  wieloczynnikowy  model  regresji  liniowej,  w  której  zmienną  zależną  będzie  kreatynina,  a  zmiennymi  niezależnymi:  płeć,  BMI  i  poziom  hemoglobiny.  Następnie wykonać następujące polecenia i odpowiedzieć na poniższe pytania:  a)  Podać interpretację otrzymanych estymatorów.  b)  Jaki  poziom  kreatyniny  będą  mieli  mężczyźni  ze  współczynnikiem  BMI  31  i  poziomem hemoglobiny 13.5?     c)  Czy  estymatory  parametrów  są  statystycznie  istotne  na  poziomie  istotności          ?  Jak  zmieni  się  istotność  estymatorów  jeśli  zmienimy  poziom  istotności na      ?      ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz