Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

note /search

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce - rozwiązania kolokwium I

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody systemowe i decyzyjne w informatyce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce Kolokwium nr 1 – 4.04.2011 Systemy dynamiczne – równania różniczkowe – równanie stanu Zadadanie 1 (10pkt) Na polu bitwy spotkały się dwie armie – Polan, o liczności P0 , i German, o liczności G0 . Przez P (t) oraz G(t) oznaczmy wielkość armii w chwili...

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce - kolokwium

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody systemowe i decyzyjne w informatyce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce Kolokwium nr 2 – 6.06.2011 Zadadanie 1 (10pkt) Czasy oczekiwania na kolejne żądania użytkownika systemu webowego modelowane są niezależnymi realizacjami zmiennej losowej o rozkładzie wykładnic...

Wahadło - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody systemowe i decyzyjne w informatyce
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Wahadło Opis zjawiska. Wahadłem nazywamy ciężarek, zawieszony na nitce. Wychylony ze swojego normalnego położenia porusza się po łuku koła. Ciężar Mg rozkładamy na dwie składowe Mgx (styczną do toru) i Mgy (prostopadłą do toru). Siła Mgy powoduje tylko napięcie nitki, na ruch wpływa tylko składowa ...