Matematyka ekonomiczna

note /search

Kredyty i pożyczki - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

KREDYTY I POŻYCZKI POŻYCZKA - operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany...

Stopy procentowe - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

STOPY PROCENTOWE - miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym w określonym czasie. W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego oraz rynkowymi tak określa się oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankam...

Ubezpieczenia na życie - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE f(x) - funkcja gęstości funkcja kumulująca: niemalejąca, lewostronnie ciągła CZAS TRWANIA ŻYCIA Załóżmy, że czas życia ludzkiego jest pewną ciągłą zmienną losową. Oznaczamy przez X czas trwania życia noworodka czyli obecnie w wieku 0 lat. Niech Oznacza funkcję trwania życi...

Matematyka ekonomiczna - zagadnienia na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1540

Wymagania na zaliczenie wykładu. Plan wykładu. 1. Stopyprocentowe - pojęcie, rodzaje. Stopa zwrotu. Wartość pieniądza w czasie - przyszła i obecna. Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła. 2. Dyskontowanie. Rachunek rent - wartość przyszła i obecna. Kredyty - schematy spłaty, koszt kredytu, rzeczyw...