Matematyka - strona 60

Metoda najmniejszych kwadratów - definicja i przykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1575

Metoda najmniejszych kwadratów Powszechnie znane są trzy metody estymacji punktowej: metoda momentów, metoda największej wiarygodności i metoda najmniejszych kwadratów. Estymacja punktowa prowadzi do znalezienia jednej wartości, którą ...

Równania rekurencyjne - materiały cz. 1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak
 • Matematyka
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2030

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: operatory dyskretne, własności operatorów, zastosowanie antyróżnicy do sumowania, potęga czynnikowa, liczby Sterlinga....

Równania rekurencyjne - materiały cz. 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak
 • Matematyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2359

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jednokrotne pierwiastki charakterystyczne, liniowa niezależność, wielokrotny pierwiastek charakterystyczny, układ fundamentalny, równanie niejednorodne....

Matematyka - zadania

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Skalski
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Zadanie 1 Oblicz rząd macierzy . Zadanie 2 Oceń, czy następujący układ równań jest układem Cramera i, jeśli tak, rozwiąż go metodą wyznaczników. Zadanie 3 Zbadaj, ile rozwiązań posiada podany układ równań. Jeśli jest nieoznaczony, to określ jego rozwiązanie ogólne i dwa różne rozwiązania szczeg...

Pole powierzchni bocznej z tangensem - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Obliczyć pole powierzchni bocznej bryły, powstałej z obrotu łuku krzywej . Zadanie sprowadza się do obliczenia całki oznaczonej: . Sposób pierwszy. Stosujemy podstawienie . Wtedy . Tak więc Z kolei podstawienie daje . Stosując tu z k...

Całka oznaczona - opracowanie - pole powierzchni

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Sobczyk
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Całka oznaczona Pole powierzchni pod wykresem Długość łuku krzywej Masa rozłożona na krzywej Moment bezwładności krzywej Objętość bryły obrotowej Pole powierzchni bocznej bryły obrotowej Obliczanie ekstremów i punktów przegięcia Całka nie...

Całka potrójna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Sobczyk
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Całka potrójna Całka potrójna we współrzędnych walcowych Całka potrójna we współrzędnych sferycznych Zastosowania całek potrójnych objętość Funkcja uwikłana ekstremum: y” = -F”x/F'y Funkcja 2 zmiennych ekstremum: Z'x , Z'y liczymy x i y (...

Kolokwium 2010 - ciągi i fukcje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Kowalczyk
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Zadanie 1 Wyznaczyć granicę ciągu , gdzie , Zadanie 2 Wyznaczyć asymptotę wykresu funkcji w oraz Zadanie 3 Dana jest funkcja . Wyznaczyć

Pochodna funkcji - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Pochodna funkcji - pochodna funkcji w punkcie x0 należy do a i b nazywamy ranicę orazu różnicowego Gdy dąży do 0 pochodną funkcji y=f(x) w punkcie x0 oznaczamy symbolem Oznaczając przez x mamy równoważną postać definicji pochodnej, Jeżeli funkcja y=f(x) ma pochodna w punkcie x0 należącego do a i b...

Matematyka - pojęcie funkcji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Funkcją - (formą) - zdaniową nazywamy wyrażenie φ(x) które staje się zdaniem gdy na miejsce zmiennej x podstawimy dowolną jej wartość przy czym zakresem wartości zmiennej x jest przestrzeń X np.; x leży nad odrą 5+7 =12 są funkcjami zdaniowymi, do zapisu takich funkcji oprócz liter oznaczających