Matematyka - strona 61

Równania różniczkowe-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Równania różniczkowe - nazywamy równość zawierającą pochodne albo różniczki niewiadomej funkcji. Jeżeli niewiadoma funkcja zależy tylko od 1 argumentu to równanie różniczkowe nazywa się zwyczajnym. Rzędem równania różniczkowego nazywamy rząd najwyższej pochodnej występującej w tym równaniu np.: . R...

Odwzorowanie równodługościowe Postela-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1757

Odwzorowanie równodługościowe Postela • wszystkie koła wielkie przechodzące przez punkt styczności bryły z płaszczyzną zachowują wiernie długość • w przypadku położenia normalnego, oznacza to, że długość wzdłuż południków nie jest zniekształcona...

Rzut ortograficzny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Rzut ortograficzny • powstaje w wyniku rzutu perspektywicznego, w którym promienie wychodzą z punktu znajdującego się w nieskończoności, są równoległe i padają prostopadle na płaszczyznę rzutu • równoleżniki sa okręgami o rzeczywistych długoś...

Odwzorowania konforemne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Odwzorowania konforemne • odwzorowania konforemne to odwzorowania równokątne, w których odpowiadające sobie parametry u i v na powierzchniach oryginału i obrazu są współrzędnymi izometrycznymi • oznacza to, że siatka linii paramet...

Zestawienie wzorów z semestru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Matematyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 693

„Matematyka - wzory” Macierze: - odwrotność macierzy - macierz dopełnień - wzór Cramera Przepływy międzygałęziowe Programowanie liniowe Pochodne , , , , - symbole nieoznaczone - liczba Eulera oraz - twierdzenie o trzech ciągac h Wzory ...

Najmniejsza - najwieksza wartość funcji - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Schemat obliczania najmniejszej  i największej wartości funkcji:      1)  Liczymy     2)  Tworzymy równanie               i  rozwiązujemy je  3)  Obliczamy wartości funkcji dla   x-sów obliczonych w 2) należących do  przedziału             i na kraocach granic  przedziału   4)  Piszemy odpowiedź  ...

Schemat badania wypukłości

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Schemat badania wklęsłości/wypukłości i  punktów przegięcia funkcji:      1)  Dziedzina funkcji  2)  Liczymy    i sprawdzamy, czy     3)  Tworzymy równanie               i  rozwiązujemy je  4)  Przybliżony wykres   5)  Nanosimy na wykres: dziedzinę,    6)  Piszemy odpowiedź, obliczając  dodatkowo w...

Schemat badań ekstremy funkcjii

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539

Schemat badania monotoniczności   i ekstremów funkcji:      1)  Dziedzina funkcji  2)  Liczymy    i sprawdzamy, czy     3)  Tworzymy równanie               i  rozwiązujemy je  4)  Przybliżony wykres   5)  Nanosimy na wykres: dziedzinę,    6)  Pi...

Liczby zespolone - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Liczby zespolone Obliczyć: Znaleźć takie liczby rzeczywiste x oraz y , aby zachodziły równości: Dla jakich x∈R liczba jest liczbą: Rzeczywistą Urojoną Równą zero ? Oblic...

Układy równań - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Podany układ równań zapisać w postaci macierzoweJ: Dla jakich wartości parametru p podane układy są układami Cramera: (Odp: ) (Odp: ) Rozwiązać stosując wzór Cramera: (Odp: ) (Odp: ) (Odp: ) (Odp: ) (Odp: ) Stosując wzór Cramera obliczyć niewiadomą x spełniającą układ równań: (Odp: ) Roz...