Informatyka - strona 38

Kurs programowania w C cz. 120

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

KONWERSJE 137 #include  int main (int argc, char *argv[]) { printf ("%s", argv[1]); } lub: #include  int main (int argc, char *argv[]) { fputs (argv[1], stdout); } Źródło problemu leży w konstrukcji funkcji printf. Przyjmuje ona bowiem za...

Kurs programowania w C cz. 152

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

172 ROZDZIAŁ 24. PRZENOŚNOŚĆ PROGRAMÓW mie korzystamy z rozszerzenia naszego kompilatora. Rozważmy odwoływanie się do wartości wskazywanej przez wskaźnik o wartości NULL. Ponieważ według standardu operacja taka ma niezdefiniowany skutek to w szczególności może wywołać jakąś z góry określoną funkcję ...

Kurs programowania w C cz. 153

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

PORZĄDEK BAJTÓW I BITÓW 173 Porządek bajtów i bitów Bajty i słowa Wiesz zapewne, że podstawową jednostką danych jest bit, który może mieć wartość 0 lub 1. Kilka kolejnych bitów 2  stanowi bajt (dla skupienia uwagi, przyjmijmy, że bajt składa się z 8 bitów). Często typ short ma wielkość dwóch bajtów...

Kurs programowania w C cz. 154

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

174 ROZDZIAŁ 24. PRZENOŚNOŚĆ PROGRAMÓW int main() { #if __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN printf("Porządek big-endian (4321)\n"); #elif __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN printf("Porządek little-endian (1234)\n"); #elif defined __PDP_EN...

Kurs programowania w C cz. 164

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

SETJMP.H 185 •  lrint()  [C99] •  lround()  [C99] •  math errhandling  (makro) [C99] •  modf() •  nan()  [C99] •  nearbyint()  [C99] •  nextafter()  [C99] •  nexttoward()  [C99] •  pow() •  remainder()  [C99] •  remquo()  [C99] •  rint()  [C99] •  round()  [C99] •  scalbln()  [C99] •  scalbn()  [C9...

Kurs programowania w C cz. 167

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Dodatek C Wybrane funkcje biblioteki standardowej assert Deklaracja #define assert(expr) Plik nagłówkowy assert.h Opis Makro przypominające w użyciu funkcję, służy do debuggowania programów. Gdy testo- wany warunek logiczny expr przyjmuje wartość fałsz, na standardowe wyjście błędów wypisy- wany je...

Kurs programowania w C cz. 168

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

190 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ Przykład #include  int main() { int err=1; assert(err==0); return 0; } Program wypisze komunikat podobny do: Assertion failed: err==0, file test.c, line 6 Natomiast jeśli uruchomimy: #define NDEBUG #include  int main() { int err=1; assert(err==...

Kurs programowania w C cz. 169

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

ISALNUM 191 Przykład #include  #include  int main(void) { char * c_Numer = "\n\t 2004u"; int i_Numer; i_Numer = atoi(c_Numer); printf("\n Liczba typu int: %d, oraz jako ciąg znaków: %s \n", i_Numer, c_Numer); return 0; } isalnum...

Kurs programowania w C cz. 170

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

192 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ ispunct  sprawdza czy znak jest znakiem przestankowym, dla którego ani isspace ani isalnum nie są prawdziwe (standardowo są to wszystkie znaki drukowalne, dla których te funkcje zwracają zero), isspace  sprawdza czy znak jest tzw. białym znakie...

Kurs programowania w C cz. 171

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

MALLOC 193 Zobacz też •  tolower,  toupper malloc Deklaracja #include  void *calloc(size_t nmeb, size_t size); void *malloc(size_t size); void free(void *ptr); void *realloc(void *ptr, size_t size); Argumenty nmeb  liczba elementów, dla których ma być przydzielona pamięć size  rozmiar (w bajtach) p...