Informatyka - strona 37

Informatyka, wielomiany

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

class wielomian {      private:              double wsp[100];              int stopien;      public:             wielomian();             void wczytaj();             friend wielomian operator+...

Wygląd kodu w jezyku C

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Rozdział 1 O podręczniku O czym mówi ten podręcznik? Niniejszy podręcznik stanowi przewodnik dla początkujących programistów po ję- zyku programowania C. Co trzeba wiedzieć, żeby skorzystać z niniejszego pod- ręcznika? Ten podręcznik ma nauczyć programowania w C od podstaw do poziomu zaawan- sowane...

Standaryzacje w języku C

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

14 ROZDZIAŁ 2. O JĘZYKU C część narzędzi systemowych była napisana w C, logiczne było pisanie kolejnych w tym samym języku. Kilka z obecnie powszechnie stosowanych systemów operacyjnych takich jak  Linux, Microsoft Windows  zostały napisane w języku C. Standaryzacje W 1978 roku Ritchie i Kerninghan...

Zastosowania języka C

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

ZASTOSOWANIA JĘZYKA C 15 Zastosowania języka C Język C został opracowany jako strukturalny język programowania do celów ogól- nych. Przez całą swą historię (czyli ponad 30 lat) służył do tworzenia przeróżnych programów — od systemów op...

Zintegrowane Środowiska Programistyczne

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

18 ROZDZIAŁ 3. CZEGO POTRZEBUJESZ •  Debuger • Debugger jest to program, który umożliwia prześledzenie(określenie wartości po- szczególnych zmiennych na kolejnych etapach wykonywania programu) linijka po linijce wykonywania skompilowanego i zlink...

Używanie kompilatora i czytanie komunikatów o błędach

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

20 ROZDZIAŁ 4. UŻYWANIE KOMPILATORA kompilatorowi dany język. Aby wymusić na  GCC  korzystanie z języka C, używamy parametru “-x  ”: gcc -x c -o program kod W rezultacie kompilator potraktuje plik “kod”, jako plik z kodem źródłowym w języku ...

Kurs programowania w C cz.30

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

44 ROZDZIAŁ 8. OPERATORY Rzutowanie Zadaniem rzutowania jest konwersja danej jednego typu na daną innego typu. Kon- wersja może być niejawna (domyślna konwersja przyjęta przez kompilator) lub jawna (podana explicite przez programistę). Oto kil...

Kurs programowania w C cz. 45

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

PĘTLE 59 Jak widać, pętla for znacznie różni się od tego typu pętli, znanych w innych językach programowania. Opiszemy więc, co oznaczają poszczególne wyrażenia: • wyrażenie1 — jest to instrukcja, która będzie wykonana przed pierwszym prze- biegiem pętli. Zwykle jest to 

Kurs programowania w C cz. 102

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

STAŁE WSKAŹNIKI 119 Wiesz już, że nie możemy odwołać się pod komórkę pamięci wskazywaną przez wskaźnik NULL. Po co zatem przypisywać wskaźnikowi 0? Odpowiedź może być zaskakująca: właśnie po to, aby uniknąć błędów! Wydaje się to zabawne, ale większość (jeśli nie wszystkie) funkcje, które zwracają w...

Kurs programowania w C cz. 105

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

DYNAMICZNA ALOKACJA PAMIĘCI 121 Przeanalizujmy teraz po kolei, co dzieje się w powyższym fragmencie. Najpierw dekla- rujemy zmienne — rozmiar tablicy i wskaźnik, który będzie wskazywał obszar w pamięci, gdzie będzie trzymana tablica. Do zmiennej rozmiar możemy w trakcie działania programu przypisać...