Informatyka - strona 39

Arkusze stylów - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kaskadowe arkusze stylów, pseudoklasy, czcionki, formatowanie tekstu, formatowanie list, model formatowania obiektów....

Formularze - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: formularze, atrybuty znacznika form, input....

JavaScript - wprowadzenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wprowadzenie, kod JavaScript, kontrola typów danych, dane i zmienne, operatory, tablice....

JavaScript - dalsza część

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

  ! " # ! " $ % &' () *+ & ,- & , & .- & . / & 01 23 & 01 2 4 4 0- 0 ! + " # + " / & 01 & 0 4 4 0- 0 $ / 5 !/ / 5 ! "- " %) + %) 6 ! " # ! " $ # $ % &0 ( &0 ) 0+ 0 & .- & . & 7- & 7 / & - ! + &qu...

Informatyka - Laboratorium nr 9

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Krzysztof Szemela
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

  1    Laboratorium nr 9    1.  Utwórz  kwerendę  o  nazwie   Oprawa   pozwalającą  uzyskać  informację  o  książkach,  które mają twardą oprawę. Informacja ta powinna zawierać:  Tytuł, autora (Nazwisko  i Imię), Nazwę wydawnictwa, Rok wydania, Gatunek, Cenę.   W widoku projektu ustaw sortowanie ro...

Prawo excel wstęp ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

UR – nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoUniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów s. 1/4 Biuro Projektu: budynek A...

Informatyka - pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Zadanie 40. W systemie UNIX program test służy do: Wypisywanie „Hello Word” Wykrywania wycieków pamięci Testowanie uszkodzeń dysków twardych Testowania poprawności konfiguracji systemu Sprawdzanie warunków logicznych w instrukcjach sterujących skryptów powłokowych Zadanie 39. W języku C złożo...

Grafika menadżerska i prezentacyjna - ćwiczenie nr 13.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/2  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   ...

Zestaw labolatoryjny nr 6 - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

  1  Laboratorium nr 6    1.  Zastosuj  funkcje  TERAZ  oraz  DZIŚ  do  wprowadzenia  do  komórki  odpowiednich  danych.   2.  Zapoznać  się  z  działaniem  funkcji  DATA,  DATA.360.  Następnie  wykorzystać  je  do  określenia liczby dni pomiędzy dowolnie wybranymi datami.  3.  Przyjmując następują...

Jawne metody wielokrokowe

 • Politechnika Gdańska
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Jawne metody wielokrokowe, formuły typu Adamsa –Bashfortha                                            Schemat jawny, po ekstrapolacji:                               Ogólna postać:                                  , h- dł kroku całk., p,q- parametry  Gdy p=0 otrzymujemy formuły typu Adamsa-B., które...