Kurs programowania w C cz. 170

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs programowania w C cz. 170 - strona 1

Fragment notatki:

192 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ ispunct  sprawdza czy znak jest znakiem przestankowym, dla którego ani isspace ani isalnum nie są prawdziwe (standardowo są to wszystkie znaki drukowalne, dla których te funkcje zwracają zero), isspace  sprawdza czy znak jest tzw. białym znakiem (standardowymi białymi znakami są: spacja, wysunięcie strony ’\f’, znak przejścia do nowej linii ’\n’, znak powrotu karetki ’\r’, tabulacja pozioma ’\t’ i tabulacja pionowa ’\v’), isupper  sprawdza czy znak jest dużą literą, isxdigit  sprawdza czy znak jest cyfrą szesnastkową, tj. cyfrą dziesiętną lub literą od ’a’ do ’f’ niezależnie od wielkości. Funkcja isblank nie występowała w oryginalnym standardzie ANSI C z 1989 roku (tzw. C89) i została dodana dopiero w nowszym standardzie z 1999 roku (tzw. C99). Wartość zwracana Liczba niezerowa gdy podany argument spełnia konkretny warunek, w przeciwnym wy- padku — zero. Przykład użycia #include  /* funkcje is* */ #include  /* setlocale */ #include  /* printf i scanf */ void identify_char(int c) { printf(" Litera lub cyfra: %s\n", isalnum (c) ? "tak" : "nie"); #if __STDC_VERSION__ = 199901L printf(" Odstęp: %s\n", isblank (c) ? "tak" : "nie"); #endif printf(" Znak sterujący: %s\n", iscntrl (c) ? "tak" : "nie"); printf(" Cyfra dziesiętna: %s\n", isdigit (c) ? "tak" : "nie"); printf(" Graficzny: %s\n", isgraph (c) ? "tak" : "nie"); printf(" Mała litera: %s\n", islower (c) ? "tak" : "nie"); printf(" Drukowalny: %s\n", isprint (c) ? "tak" : "nie"); printf(" Przestankowy: %s\n", ispunct (c) ? "tak" : "nie"); printf(" Biały znak: %s\n", isspace (c) ? "tak" : "nie"); printf(" Wielka litera: %s\n", isupper (c) ? "tak" : "nie"); printf(" Cyfra szesnastkowa: %s\n", isxdigit(c) ? "tak" : "nie"); } int main() { unsigned char c; printf("Naciśnij jakiś klawisz.\n"); if (scanf("%c", &c)==1) { identify_char(c); setlocale(LC_ALL, "pl_PL"); /* przystosowanie do warunków polskich */ puts("Po zmianie ustawień języka:"); identify_char(c); } return 0; } ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz