Informatyka - strona 15

Kurs programowania w C cz. 129

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

146 ROZDZIAŁ 19. TYPY ZŁOŻONE Implementacja listy W języku C aby stworzyć listę musimy użyć struktur. Dlaczego? Ponieważ musimy prze- chować co najmniej dwie wartości: 1. pewną zmienną (np. liczbę pierwszą z przykładu) 2. wskaźnik na kolejny element listy Przyjmijmy, że szukając 

Kurs programowania w C cz. 130

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

STUDIUM PRZYPADKU — IMPLEMENTACJA LISTY WSKAŹNIKOWEJ 147 5. Wróć do punktu 2 void wypisz_liste(el_listy *lista) { el_listy *wsk=lista; /* 1 */ while( wsk != NULL ) /* 2 */ { printf ("%lu\n", wsk-val); /* 3 */ wsk = wsk-next; /* 4 */ } /* ...

Kurs programowania w C cz. 131

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

148 ROZDZIAŁ 19. TYPY ZŁOŻONE i żadna z nich nie będzie dzieliła liczby i, możemy liczbę i dodać do listy liczb pierwszych */ return 1; } ... for (;i #include  typedef struct element { struct element *next; unsigned long val; } el_listy; el_listy ...

Kurs programowania w C cz. 132

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

STUDIUM PRZYPADKU — IMPLEMENTACJA LISTY WSKAŹNIKOWEJ 149 } int main () { unsigned long i = 3; /* szukamy liczb pierwszych w zakresie od 3 do 1000 */ const unsigned long END = 1000; first = malloc (sizeof(el_listy)); first-val = 2; first-next = NULL; for (;i!=END;++i) { if (jest_pierwsza(first, i)) ...

Kurs programowania w C cz. 134

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Rozdział 20 Biblioteki Czym jest biblioteka Biblioteka jest to zbiór funkcji, które zostały wydzielone po to, aby dało się z nich korzy- stać w wielu programach. Ułatwia to programowanie — nie musimy np. sami tworzyć funkcji printf. Każda biblioteka posiada swoje pliki nagłówkowe, które zawierają d...

Kurs programowania w C cz. 135

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

152 ROZDZIAŁ 20. BIBLIOTEKI #ifndef WIKI_H #define WIKI_H void wiki (void); #endif Należy pamiętać, o podaniu void w liście argumentów funkcji nie przyjmujących argumen- tów. O ile przy definicji funkcji nie trzeba tego robić (jak to często czyniliśmy w przypadku funkcji main) o tyle w prototypie br...

Kurs programowania w C cz.136

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

JAK ZBUDOWANA JEST BIBLIOTEKA 153 Zmiana dostępu do funkcji i zmiennych (static i extern) Język C, w przeciwieństwie do swego młodszego krewnego — C++ nie posiada praktycz- nie żadnych mechanizmów ochrony kodu biblioteki przed modyfikacjami.  C++  ma w swoim asortymencie m.in. sterowanie uprawnienia...

Kurs programowania w C cz. 137

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Rozdział 21 Więcej o kompilowaniu Ciekawe opcje kompilatora GCC • E — powoduje wygenerowanie kodu programu ze zmianami, wprowadzonymi przez preprocesor • S — zamiana kodu w języku C na kod asemblera (komenda: gcc -S plik.c spowoduje utworzenie pliku o nazwie plik.s, w którym znajdzie się kod asembl...

Kurs programowania w C cz. 138

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

156 ROZDZIAŁ 21. WIĘCEJ O KOMPILOWANIU zbudowana właśnie reguła domyślna. Tak więc dobrze jest jako pierwszą regułę wstawić regułę budującą końcowy plik wykonywalny; zwyczajowo regułę tą nazywa się all. Należy pamiętać, by sekcji “co” nie...

Kurs programowania w C cz. 139

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

OPTYMALIZACJE 157 Ten sam plik Makefile mógłby wyglądać inaczej: CFLAGS = -g -O # tutaj można dodawać inne flagi kompilatora LIBS = -lm # tutaj można dodawać biblioteki OBJ =\ pierwszy.o \ drugi.o \ trzeci.o \ czwarty.o all: main clean: rm -f *.o test .c.o: $(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $ (…) …. ...