Informatyka - strona 14

Kurs programowania w C cz. 117

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

134 ROZDZIAŁ 18. NAPISY int main(void) { char napis1[80] = "hello "; char *napis2 = "world"; strncat(napis1, napis2, sizeof napis1 - 1); puts(napis1); return 0; } Osoby, które programowały w językach skryptowych muszą b...

Kurs programowania w C cz. 118

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

BEZPIECZEŃSTWO KODU A ŁAŃCUCHY 135 $ ./a.out niepoprawne Podales bledne haslo. $ ./a.out poprawne Witaj, wprowadziles poprawne haslo. Jednak okazuje się, że z powodu użycia funkcji strcpy włamywacz nie musi znać hasła, aby program uznał, że zna hasło, np.: $ ./a.out  Witaj, wprowadziles poprawne ha...

Kurs programowania w C cz. 119

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

136 ROZDZIAŁ 18. NAPISY Bezpiecznymi alternatywami do strcpy i strcat są też funkcje strlcpy oraz strlcat opra- cowana przez projekt OpenBSD i dostępna do ściągnięcia:  strlcpy,  strlcat.  strlcpy() działa podobnie do strncpy: strlcpy (buf, argv[1...

Kurs programowania w C cz. 121

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

138 ROZDZIAŁ 18. NAPISY while ((znak = getchar())!=EOF) { if( islower(znak) ) { znak = toupper(znak); } else if( isupper](znak) ) { znak = tolower(znak); } putchar(znak); } return 0; } Program ten zmienia we wczytywanym tekście wielkie litery na małe i odwrotnie. Wyko- rzystujemy funkcje operujące ...

Kurs programowania w C cz. 122

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

UNICODE 139 Jaki rozmiar i jakie kodowanie? Unicode określa jedynie jakiej liczbie odpowiada jaki znak, nie mówi zaś nic o sposobie de- kodowania (tzn. jaka sekwencja znaków odpowiada jakiemu znaku/znakom). Jako że Unicode obejmuje 918 tys. znaków...

Kurs programowania w C cz. 124

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Rozdział 19 Typy złożone typedef Jest to słowo kluczowe, które służy do definiowania typów pochodnych np.: typedef stara_nazwa nowa_nazwa; typedef int mojInt; typedef int* WskNaInt; od tej pory mozna używać typów mojInt i WskNaInt. Typ wyliczeniowy...

Kurs programowania w C cz. 125

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

142 ROZDZIAŁ 19. TYPY ZŁOŻONE kierunek = W_DOL; printf("%i\n", kierunek); /* wypisze 1 */ Kolejne wartości to po prostu liczby naturalne: domyślnie pierwsza to zero, druga jeden...

Kurs programowania w C cz. 126

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

STRUKTURY 143 char t; union ZamianaKolejnosci { unsigned short p1; unsigned char p2[2]; }; union ZamianaKolejnosci p; p.p1=GetPortNr(); /* w wyniku czego z np. klawiatury w p.p1 bedzie 0x3412 */ /* Teraz zamienmy kolejnosc bajtow */ t=p.p2[1]; p.p2[1]=p.p2[0]; p.p2[0]=t; /*a teraz mozemy wyslac pak...

Kurs programowania w C cz. 127

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

144 ROZDZIAŁ 19. TYPY ZŁOŻONE e = A; u.a = 0; s.a = 0; return e + u.a + s.a; } Nie jest to jednak poprawny kod C i należy o tym pamiętać szczególnie jeżeli uczysz się języka C korzystając z kompilatora C++. Należy również pamiętać, że po klamrze zamykającej definicje  musi  następować 

Kurs programowania w C cz. 128

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

STUDIUM PRZYPADKU — IMPLEMENTACJA LISTY WSKAŹNIKOWEJ 145 Zobacz też •  Powszechne praktyki  — konstruktory i destruktory Pola bitowe Struktury mają pewne dodatkowe możliwości w stosunku d...