Informatyka - strona 10

Kurs programowania w C cz. 74

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

90 ROZDZIAŁ 12. PREPROCESOR • wiersz nr 3 zostanie skompilowany w pozostałych wypadkach • wiersz nr 4 będzie kompilowany zawsze #ifdef #ifndef #else #endif Te instrukcje warunkują kompilację od tego, czy odpowiednia stała została zdefi- niowana. #ifdef  spowoduje, że kompilator skompiluje poniższy k...

Kurs programowania w C cz. 75

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

DYREKTYWY PREPROCESORA 91 #warning Wyświetla tekst, zawarty w cudzysłowach, jako ostrzeżenie. Jest często używany do sygnalizacji programiście, że dana część programu jest przestarzała lub może sprawiać problemy. Przykład: #warning "To jest bardzo prosty program" Spowoduje to takie oto za...

Kurs programowania w C cz. 76

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

92 ROZDZIAŁ 12. PREPROCESOR #include  #define KWADRAT(x) ((x)*(x)) int main () { printf ("2 do kwadratu wynosi %d\n", KWADRAT(2)); return 0; } Preprocesor w miejsce wyrażenia KWADRAT...

Kurs programowania w C cz. 77

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

PREDEFINIOWANE MAKRA 93 { int i=1; char a=5; wypisz(i); wypisz(a); return 0; } Program wypisze: i=1 a=5 Czyli wypisz(a) jest rozwijane w printf("%s=%i\n", "a", a);. Natomiast znaki „##” łączą dwie nazwy w jedną. Przykład: #inclu...

Kurs programowania w C cz. 78

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

94 ROZDZIAŁ 12. PREPROCESOR –  jeżeli kompilator jest zgodny ze standardem z 1999 makro ma wartość 199901L. Warto również wspomnieć o identyfikatorze func zdefiniowanym w standardzie C99, którego wartość to nazwa funkcji. Spróbujmy użyć tych makr w praktyce: #include  #if __STDC_VERSION__ = 199901L /...

Kurs programowania w C cz. 79

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Rozdział 13 Biblioteka standardowa Czym jest biblioteka? Bibliotekę w języku C stanowi zbiór skompilowanych wcześniej funkcji, który można łączyć z programem. Biblioteki tworzy się, aby udostępnić zbiór pewnych “wyspecja- lizowanych...

Kurs programowania w C cz. 80

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

96 ROZDZIAŁ 13. BIBLIOTEKA STANDARDOWA Gdzie są funkcje z biblioteki standardowej? Pisząc program w języku C używamy różnego rodzaju funkcji, takich jak np. printf. Nie jesteśmy jed...

Kurs programowania w C cz. 81

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Rozdział 14 Czytanie i pisanie do plików Pojęcie pliku Na początku dobrze by było, abyś dowiedział się, czym jest plik. Odpowiedni  ar- tykuł  dostępny jest w Wikipedii. Najprościej mówiąc, plik to pewne dane zapisane na dysku. Identyfikacja pliku Każdy z nas, korzystając na co dzień z komputera prz...

Kurs programowania w C cz. 82

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

98 ROZDZIAŁ 14. CZYTANIE I PISANIE DO PLIKÓW identyfikuje dany plik w systemie operacyjnym. Liczba ta w systemach typu UNIX jest nazywana  deskryptorem  pliku. Należy pamiętać, że nie wolno nam używać funkcji z obu tych grup jednocześnie w stosunku do jednego, otwartego pliku, tzn. nie można najpier...

Kurs programowania w C cz. 83

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

PODSTAWOWA OBSŁUGA PLIKÓW 99 Pliki a strumienie Można zauważyć, że do zapisu do pliku używamy funkcji  fprintf,  która wygląda bardzo podobnie do  printf  — jedyną różnicą jest to, że w fprintf musimy jako pierwszy argument podać identyfikator pliku...