Informatyka - strona 11

Kurs programowania w C cz. 84

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

100 ROZDZIAŁ 14. CZYTANIE I PISANIE DO PLIKÓW fp = fopen ("tego pliku nie ma", "r"); if( fp == NULL ) { perror("błąd otwarcia pliku"); exit(-10); } dostaniemy komunikat: błąd otwarcia pliku: No such file or directory Zaawansowane operacje Pora na kolejny, tym razem bar...

Kurs programowania w C cz. 85

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

ROZMIAR PLIKU 101 Rozmiar pliku Dzięki standardowym funkcjom języka C możemy m.in. określić długość pliku. Do tego celu służą funkcje  fsetpos,  fgetpos  oraz  fseek.  Ponieważ przy każdym odczycie- /zapisie z/do pliku wskaźnik niejako “przesuwa” się o liczbę przeczytanych/zapisanych bajtów. Możemy...

Kurs programowania w C cz. 86

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

102 ROZDZIAŁ 14. CZYTANIE I PISANIE DO PLIKÓW FILE * fp = fopen("first.ppm", "wb"); /* b - tryb binarny */ fprintf(fp, "P6\n%d %d\n255\n", dimx, dimy); for(j=0; j (…) … użycia tej techniki, sekwen- (b) Przykład użycia tej techniki, swobodny cyjny dostęp do danych (

Kurs programowania w C cz. 87

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1211

Rozdział 15 Ćwiczenia dla początkujących Ćwiczenia Wszystkie, zamieszczone tutaj ćwiczenia mają na celu pomóc Ci w sprawdzeniu Twojej wiedzy oraz umożliwieniu Tobie wykorzystania nowo nabytych wiadomości w praktyce. Pamiętaj także, że ten podręcznik ma służyć także innym, więc nie zamiesz- czaj tut...

Kurs programowania w C cz. 89

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Rozdział 16 Tablice W rozdziale  Zmienne w C  dowiedziałeś się, jak przechowywać pojedyncze liczby oraz znaki. Czasami zdarza się jednak, że potrzebujemy przechować kilka, kilkanaście albo i więcej zmiennych jednego typu. Nie tworzymy wtedy np. dwudziestu osobnych zmiennych. W takich przypadkach z ...

Kurs programowania w C cz. 90

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

106 ROZDZIAŁ 16. TABLICE int tablica[20] = {1,}; Niekoniecznie trzeba podawać rozmiar tablicy, np.: int tablica[] = {1, 2, 3, 4, 5}; W takim przypadku kompilator sam ustali rozmiar tablicy (w tym przypadku — 5 elementów). Rozpatrzmy następujący kod: #include  #define ROZMIAR 3 int main() { int tab[...

Kurs programowania w C cz. 91

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

ODCZYT/ZAPIS WARTOŚCI DO TABLICY 107 int i; printf ("Druk tablicy tab:\n"); for (i=0; i (…) … ODCZYT/ZAPIS WARTOŚCI DO TABLICY 107 int i; printf ("Druk tablicy tab:\n"); for (i=0; i<(sizeof tab / sizeof *tab); ++i) { printf...

Kurs programowania w C 92

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

108 ROZDZIAŁ 16. TABLICE Tablice wielowymiarowe Rysunek 16.2: tablica dwuwymia- rowa (5x5) Rozważmy teraz konieczność przechowania w pamięci komputera całej macierzy o wymiarach 10 x 10. Można by tego dokonać tworząc 10 osob- nych tablic jednowymiarowych, reprezentujących poszczególne wiersze macie...

Kurs programowania w C cz. 93

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

CIEKAWOSTKI 109 Przy używaniu tablic trzeba być szczególnie ostrożnym przy konstruowaniu pętli, ponieważ ani kompilator, ani skompilowany program nie będą w stanie wychwycić prze- kroczenia przez indeks rozmiaru tablicy  1.  Efektem będzie odcz...

Kurs programowania w C cz. 94

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 4564

Rozdział 17 Wskaźniki Zobacz w Wikipedii: Zmienna wskaźnikowa Zmienne w komputerze są przechowywane w pamięci. To wie każdy programista, a dobry programista potrafi kontrolować zachowanie komputera w przydzielaniu i obsługi pamięci dla zmiennych. W tym celu pomocne są  wskaźniki . Co to j...