Informatyka w turystyce i rekreacji

note /search

Funkcje systemów GDS - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2464

funkcje systemów GDS/CRS CRS i GDS wprowadzenie CRS - Postawienie problemu Podstawowe zadanie operatorów podróży: zakup pojedynczych elementów podróży i tworzenie pakietów. Podstawowe zadanie biur podróży: sprzedaż wyjazdów i pakietów turystycznych. wniosek: operatorzy podróży i biura podróży muszą...

Rozbudowany Trip Manager XE - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Rozbudowany Trip Manager XE Program, który służy do zarządzania podróżą on-line, został wprowadzony i rozbudowany przez Worldspan - globalnego dostawcę technologii internetowych. Trip Manager XE oferuje między innymi program medialny i wizualny marketing firmy VFM Interactive przeznaczony dla hote...

Systemy CRM - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

systemy CRM Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami ( CRM ( ang. ) Customer Relationship Management ) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM należy trakt...

Systemy CRS rozmiary - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

Systemy CRS rozmiary/wielkość systemów: Regionalne: małe systemy, mniej niż 1 000 podłączeń w systemie Narodowe/krajowe: od 1 000 do 20 000 terminali w systemie. Globalne: ponad 20 000 terminali w systemie, największe mają ponad 200 000 terminali. Systemy CRS przykłady: Regionalne: IRIS, TIBS, DORI...

Systemy DSS - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

systemy DSS Decision Support Systems (DSS) - systemy wspomagające podejmowanie decyzji . Aplikacje dostarczające inform acji i wiedzy , wykorzystywane głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych. W efekcie wykorzystania systemów DSS uzyskujemy raporty i ...

Systemy ERP - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057

systemy ERP ERP ( ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to termin będący określeniem na klasę systemów informatycznych , na które składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji ( modułów...

Stemy MPS - omówienie - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

systemy MPS System MPS jest zaawansowanym narzędziem internetowym, opartym o najnowsze technologie, zajmującym się zarządzaniem treścią na stronach WWW. Wystarczy podstawowa wiedza informatyczna, by bez żadnych dodatkowych środków móc edytować własny serwis internetowy. Administracja systemem odbyw...

Stemy MRP II - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

systemy MRP II Planowanie Zasobów Produkcyjnych ( ang. MRP II - Manufacturing Resource Planning. W celu odróżnienia od zwykłego MRP konieczne jest dodawanie rzymskiej liczby II, gdyż rozwinięcie tego skrótu jest inne.) Model MRP II w stosunku do MRP został rozbudowany o planowanie zdolności produkc...

Systemy MRP - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

systemy MRP Planowanie zapotrzebowania materiałowego ( ang. Material requirements planning (MRP) ) - jest to zbiór technik, które pomagają w zarządzaniu procesem produkcji. Techniki te często wspomagane są odpowiednimi aplikacjami komputerowymi. Głównym celem jest zmniejszenie nakładów finansowych ...

Systemy WMS - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

systemy WMS Web Map Service (WMS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do tworzenia i udostępniania map . Mapy te są renderowane na podstawie danych geograficznych zawartych naj...