Teatr

note /search

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

  • Politechnika Gdańska
  • Teatr
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1393

UWARUNKOWANIA I BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP NA TLE NOWEGO PROGRAMU POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. 1. WPROWADZENIE. W wyniku transformacji gospodarczej nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. W jego efekcie obecnie funkcjonuje ponad 2 mln małych i średnich przedsiębio...

Wykresy Gantta - opis

  • Politechnika Gdańska
  • Teatr
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2709

Wykresy Gantta W typowym wykresie wiersze zarezerwowane są dla stanowisk pracy (maszyn, operacji wyrobów), kolumny zaś to jednostki czasu (godziny, dni tygodnia). Układ zdarzeń w wykresie Gantta przedstawiany jest najczęściej w wersji: -          planowanej przed rozpoczęciem działania i ewentualn...

Budownictwo użyteczności publicznej

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Teatr
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1750

Bazyliki, termy, łaźnie, cyrki, amfiteatry. Budownictwo użyteczności publicznej Bazyliki - były to budowle o piętrowej wydłużonej bryle. Mniejsze budowano jednakowo, większe dzielono dwoma lub czterema rzędami podpór, tworząc układ troj- lub pięcionawowy. Przykładem bazyliki pięcionawowej jest Basil...

Antyk teatr starożytny

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Teatr
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3535

DRAMAT I TEATR STAROŻYTNY Tragedia (pieśń kozła) ➢ dytyramb + dramat satyrowy (Arystoteles) - dytyramb – odmiana liryki chóralnej, związana początkowo z kultem Dionizosa - dramat satyrowy – pieśni przebranych za kozły (tragón) satyrów ➢ 534 r...

Wyposażenie sceny greckiego teatru

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Teatr
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2422

WYPOSAŻENIE SCENY GRECKIEGO TEATRU Scena od greckiego skene – dawniej tymczasowy budynek wznoszony w pobliżu teatru, służący za przebieralnię dla aktorów Kiedy mówimy o scenie w naszym rozumieniu tego słowa, obejmuje ono orchestrę (miejsce dla chóru), proskenion (scena właściwa, tam występowali ak...