Metodyka kształcenia polonistycznego

note /search

Polonistyka część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4200

...1. Początkowa nauka czytania i pisania ( rozpoczęta z dziećmi 6-letnimi ) Sprawdzenie gotowości podjęcia nauki czytania i pisania. Wprowadzenie liter według kolejności. 2. Kształcenie literackie z zakresu kształcenia polonistycznego Zapoznanie dzieci z kanonem lektur dla nich przezna...

Polonistyka część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4123

...Formy wypowiedzi realizowane w klasach I - III Podstawowe Pomocnicze 1.Wypowiedzi samorzutne. 2.Wypowiedzi swobodne. 3.Rozmowa nauczyciela z uczniami. 4.Opowiadanie 5.Opis 6.Sprawozdanie 7. List ( forma użytkowa ) 1.Życzenia 2.Zaproszenia 3.Zawiadomienia 4.Ogłoszen...