Gramatyka opisowa języka polskiego

note /search

Fonetyka i fonologia (wykład)

  • Uniwersytet Warszawski
  • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 4018
Wyświetleń: 8547

GOJP Data: 12-03-2013 Zjawisko perseweracji i awersypacji… Zdziwaczały podczaszy siedząc na krześle machnął ręką, Fonetyka a fonologia Przedmiot badań fonologicznych Podstawowe pojęcia fonologii Cecha dystynktywna Fonem/ wariant fonemu...

Fonologia - fonemy i ich warianty (wykład)

  • Uniwersytet Warszawski
  • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 3157
Wyświetleń: 8890

Data: 19-03-2013 PROCEDURA WYDZIELANIA JEDNOSTEK FONOLOGICZNYCH, FONEMOW I ICH WARIANTÓW Fonemy w tekście występują w postaci dźwięków (głosek) mających wiele cech nadmiarowych, niedystynktywnych Cechy te wynikają z właściwości osobniczych mówiąc...

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia (wykład)

  • Uniwersytet Warszawski
  • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 4760

GOJP 19.02.2013 Fonetyka, fonologia, słowotwórstwo Informacje praktyczne Prof. Krystyna Waszakowa Dyżur: czwartki, 10-11, pok. 34 (Wydział Polonstyki, Instytut Języka Polskiego) GOJP I Zakres: fonetyka, fonologia, słowotwórstwo - zaliczenie...

Fonetyka - podstawowe pojęcia - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1722

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Głoska, Właściwości głosek, Klasyfikacja samogłosek, Trójkąt samogłoskowy, Akcent....