Filozofia - strona 59

Tales z Miletu 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

Tales z Miletu był postacią historyczną, dlatego uważa się go za pierwszego z filozofów oprócz filozofii zajmował się również geometrią pierwszy sformułował teorię fizis i arche (w sposób szczegółowy - zamiast wygłaszać twierdzenie, najpi...

Tales z Miletu 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Tales z Miletu był postacią historyczną, dlatego uważa się go za pierwszego z filozofów oprócz filozofii zajmował się również geometrią pierwszy sformułował teorię fizis i arche (w sposób szczegółowy - zamiast wygłaszać twierdzenie, najpie...

William Ockham - konceptualizm psychologiczny i teoria uniwersaliów

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

William Ockham (ok. 1300 - ok. 1350) był przedstawicielem oksfordzkiego nurtu krytycyzmu średniowiecznego - sprzeciwu wobec scholastyki nominalizm sceptycyzm intuicyjno empiryczny program badań stanowisko antysystematyczne - zajmował s...

Zapowiedź problematyki kosmologicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Zapowiedź problematyki kosmologicznej kosmologię filozoficzną poprzedziły teogonie i kosmologie mityczno - poetyckie („Teogonia” Hezjoda); od kosmologii Talesa dzieliła je, wszakże, głęboka przep...

Neoplatonizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

NEOPLATONIZM dzięki temu rozwinęło się pojęcie myśli chrześcijańskiej Filon z Aleksandrii rozwijał myśl Platona dot. dualizmu Dualizm • Bóg – Świat • Dusza – Ciało • Dobro – Zło Monizm (Jedna materia, z której wszystko się wywodzi) wszystko co istnieje jest gradacją jednej substancji Bóg Materia ...

Główne założenia filozofii przyrody w Grecji Antycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1701

1. Przedstaw główne założenia filozofii przyrody w Grecji Antycznej. Wskaż na głównych przedstawicieli tego nurtu. Wyjaśnij znaczenie terminu monizm. Podaj przykłady. Tales z Miletu (ur. ok. 624-547 r. p.n.e.) nie jest on przez Tatarkiewicza wliczany w poczet jońskich filozofów przyrody, ale podkre...

Główne założenia empiryzmu Johna Locke'a

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2128

Zestaw 2 Pyatnie 6. Przedstaw główne założenia empiryzmu Johna Locke'a. Wyjaśnij znaczenie pojęcia epistemologia, podaj konkretne przykłady odnośnie kierunków występujących w epistemologii. Empiryzm był zasadniczym stanowiskiem filozoficznym epoki Oświecenia. Podstawy jego stworzył jeszcze w końcu ...

Główne założenia filozofii stoickiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2352

7a. Przedstaw główne założenia filozofii stoickiej ISTOTA STOICYZMU połączenie racjonalizmu z materializmem. racjonalizm łączy ich z filozofią platońsko-arystotelesowską, materializm oddziela. SZKOŁA STOICKA stara szkoła - wytworzenie i rozwinięcie systemu stoickiego - główni przedstawiciele: Z...

Główne założenia filozofii Plotyna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

16. Przedstaw główne założenia filozofii Plotyna. Wskaż na jego związki z platonizmem. Jakie związki pojęciowe występują między terminami teizm i panteizm? Przedstaw główne założenia filozofii Plotyna. Wskaż na jego związki z platonizmem.

Podstawowe założenia metafizyki Platona

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

19. Przedstaw pokrótce podstawowe założenia metafizyki Platona. Wskaż na podstawowe różnice między terminami: racjonalizm i irracjonalizm. Przedstaw pokrótce podstawowe założenia metafizyki Platona. Jedynym rzeczywistym światem jest świat niematerialnych, wiecznych, obiektywnych i boskich idei; ...