Ekonomika turystyki i rekreacji

note /search

Ekonomika turystyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 3955
Wyświetleń: 8225

in. zagadnienia takie jak: ekonomia wobec turystyki – rys historyczny, ekonomika turystyki – zakres, przedmiot i metody badań, rynek turystyczny i jego elementy, rynek turystyczny jako system relacyjny, formy rynku, rynek jako podsystem g...

Ekonomika Turystyki i Rekreacji(Ćwiczenia)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 3059
Wyświetleń: 4655

W zestawach znajdują się pytania z bazy 150 pytań (jest ich ok. 100). Pytania testowe posiadają poprawne odpowiedzi. Kolokwium przeprowadzane jest na platformie moodle. ...

Bilans płatniczy-prezentacja

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: bilans płatniczy, rachunek obrotów kapitałowych, bilans turystyczny, bilans handlowy a bilans turystyczny, zadania...

Popyt turystyczny-prezentacja

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Popyt turystyczny to wielkość zapotrzebowania na produkt turystyczny przy danej cenie i w danym okresie, Rodzaje popytu, Czynniki oddziaływujące na popyt turystyczny,

Rynek turystyczny, podaż, produkt turystyczny

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1169

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rynek turystyczny, rodzaje rynku, Produkt turystyczny, Podstawowe dobra turystyczne , Komplementarne dobra turystyczne, Usługi turystyczne ...

Turystyka-podstawowa terminologia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1260

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: turystyka, ekonomika turystyki jako ekonomika szczegółowa, kryteria podziału turystyki , podstawowe jednostki statystyczne w turystyce, ...