Archeologia

note /search

Dokumentacja opisowa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archeologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1547

    Dokumentacja opisowa     Elementy dokumentacji  opisowej  Dziennik  Karty opisu odkrytych warstw i  obiektów  Inwentarze     Dziennik  W formie notatnika polowego lub kart  opisowych  Uzupełniany na bieżąco dla każdej wydzielonej  jednostki obszaru badań (np. ar, wykop)  Zawiera informacj...

Pytania na egzamin - Kultura przeworska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Archeologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1610

-nazwa kultury lateńskiej pochodzi od stanowiska La Tene nad największym jeziorem w Szwajcarii. I  to właśnie jezioro nazywa się NEUCHATEL!   -Co pozostawili po sobie Scytowie na ziemiach polskich aplikacja pancerza lub tarczy, sztylet ze złotą, ...

Archeologia wstęp

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Archeologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2009

      1. Podręcznik "Wielka historf Polska - Najdawniejsze dzieje ziem polskich", pqr Kaczanowski,  Janusz. K. Kozłowski wyd. "Fog".D.M.94.(438)podr. - ťy przyswoić sobie granice epok, %rócić uwagę na  d%kusyjność tez; różne kuq[y    archeologiczne: zasięg występowania, kultur...