Podstawy nauk o Ziemi

note /search

Fizjograficzna charakterystyka terenu Lasu Wolskiego - projekt

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Podstawy nauk o Ziemi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

Kraków, 18.05.2009 r. Fizjograficzna charakterystyka terenu Lasu Wolskiego oraz Doliny Bolechowckiej. LAS WOLSKI Las Wolski to obszar leśny w zachodniej części Krakowa, pełniący szereg ważnych funkcji od rekreacyjnych do ochronnych. Jest największą zieloną

Podstawy nauk o Ziemi-pytania

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy nauk o Ziemi
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2184

1.Wymień nauki przyrodnicze, których przedmiotem badań jest planeta Ziemia: -Geodezja, -Geografia -Geologia, -Geofizyka -Geomorfologia, -Oceanologia -Geotechnika, -Gleboznawstwo -Ekologia, -Paleontologia -Hydrologia, -Inne 2.Co rozumiemy pod pojęciem minerału? Minerał - jest to pierwiastek, ...

Podstawy nauk o Ziemi- pytania na egzamin

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Podstawy nauk o Ziemi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

grA 1.Wymienic i opisać ruchy wewnętrzne 2. Co to jest grawitacja ziemska - anomalie pomiarowe 3. Stadia rozwoju dolin odwadnianych okresowo 4. Omówić atmosferę grB 1.WYMIENIC I OPISAC RUCHY ZEWNETRZNE 2.MAGNETYZM ZIEMSKI 3.WYDMY - SPOSOB ICH POWSTAWANIA I ICH RODZAJE 4.WYJASNIC POJECIA ( ...