Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informatycznych

note /search

Analiza ryzyka- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informatycznych
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2856

14.03.2013 Wykład 2 Analiza ryzyka jest efektem przetworzenia informacji przez model. Model analizy ryzyka: Celem analizy ryzyka jest zbadanie wpływu zmiennych wejściowych na wyjściowe. Uruchomienie programu do analizy ryzyka Analiza metodą MonteCarlo - czynniki ryzyka mogą się zmieniać (jest ...

Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informaty...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informatycznych
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 3577

28.02.2013 Wykład 1 Sprawy organizacyjne: Zaliczenie: prezentacja w 4 osobowych grupach W dowolnym środowisku online, Np. google docs, power point online, precix, Szablon dokumentu w Wordzie + prezentacja multimedialna w szablonie Nosić laptopy

Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informaty...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informatycznych
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2114

04.04.2013 Wykład 3 Wykresy gęstości: Gęstość mówi o prawdopodobieństwie punktowej wartości Gęstość może być empiryczna, lub teoretyczna (wynika z wyrażenia) Do gęstości dochodzi się od częstości Dystrybuanta = skumulowana częstość / liczebność Gęstość dla stóp procentowych z przedziału -10% ...

Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informaty...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informatycznych
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1701

09.05.2015 Wykład 5 Projekt zaliczeniowy: Szablon w Power Point - będzie tylko prezentacja, ale solidnie zrobiona Warto stworzyć własny wzorzec Oddajemy 2 pliki - własny wzorzec i prezentację we własnym wzorcu Na dowolny temat, ale ma być ciekawa Jak zrobić wzorzec w Power Point: Pusta preze...

Rynek walutowy FOREX- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informatycznych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 994

Rynek walutowy FOREX Czym jest rynek Forex Forex – podstawowe definicje Depozyt zabezpieczający • • • • • Depozyt zabezpieczający – są to środki wniesione przez inwestora zawierającego transakcję na rynku terminowym, których wysokość pokrywa określoną część wartości instrumentu bazowe...