Mentoring i coaching w organizacji

note /search

Coaching i mentoring

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Mentoring i coaching w organizacji
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3290

Informacje zarte w notatce to: konkretne przeżycie, refleksyjna obserwacja, etapy procesu uczenia się Kolba, obszary i poziomy uczenia się wg Blooma, mentoring, nauczanie, doradztwo, rodzaje coachingu, cechy i korzyści komunikacji, aktywne słuchanie, asertywność, intuicja. Dodatkowo można zn...

Tworzenie map myśli

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Mentoring i coaching w organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zasady tworzenia map myśli, struktura, papier, kolory, linie, słowa, obrazy....

Szybka nauka - mapa myśli

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Mentoring i coaching w organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: szybkie czytanie, mnemotechniki, zasady, mapy myśli, korzyści....