Ekonomia Menadżerska

note /search

Elastyczność popytu - Rodzaj

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1757

Samuelson rozdział 3 i 4 1. Popyt     a) Funkcja popytu     b) Determinanty popytu     c) Interpretacja parametrów liniowej funkcji popytu     d) Odwrócona funkcja popytu 2. Elastyczność popytu     a) Cenowa           - Rodzaje popytu...

Ekonomia Menadżerska - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1435

Samuelson rozdział 6 1. Funkcja produkcji; funkcja Cobba-Douglasa 2. Funkcja kosztów 3. Produkt krańcowy i przeciętny 4. Krótki i długi okres w produkcji 5. Prawo malejącego produktu krańcowego 6. Krańcowy przychód z czynnika; krańcow...

Ekonomia menadżerska - test

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1302

1. Model deterministyczny to: a) Taki model, który opisuje zbiór moŜliwych przyszłych wyników, przypisując kaŜdemu z nich określone prawdopodobieństwo. b) To taki model w którym wynik jest pewny . c) To taki model w którym wynik jest niepewny. d) Taki model, który przewiduje przyszłe wyniki, po...