Ekonomia Menadżerska

note /search

Elastyczność popytu - Rodzaj

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2086

Samuelson rozdział 3 i 4 1. Popyt     a) Funkcja popytu     b) Determinanty popytu     c) Interpretacja parametrów liniowej funkcji popytu     d) Odwrócona funkcja popytu 2. Elastyczność popytu     a) Cenowa           - Rodzaje popytu...

Ekonomia Menadżerska - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1491

Samuelson rozdział 6 1. Funkcja produkcji; funkcja Cobba-Douglasa 2. Funkcja kosztów 3. Produkt krańcowy i przeciętny 4. Krótki i długi okres w produkcji 5. Prawo malejącego produktu krańcowego 6. Krańcowy przychód z czynnika; krańcow...

Ekonomia menadżerska - test

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1561

1. Model deterministyczny to: a) Taki model, który opisuje zbiór moŜliwych przyszłych wyników, przypisując kaŜdemu z nich określone prawdopodobieństwo. b) To taki model w którym wynik jest pewny . c) To taki model w którym wynik jest niepewny. d) Taki model, który przewiduje przyszłe wyniki, po...