Fizykochemia w kosmetologii

note /search

Fizykochemia roztworów - Układy dwu- (lub więcej) składnikowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Roztwory- Układy dwu- (lub więcej) składnikowe, w których jeden składnik (na ogół ciekły) stanowi rozpuszczalnik, a pozostałe stanowią substancje rozpuszczone, tzn. rozproszone na poziomie molekularnym.

Średnia entalpia wiązania

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wiązanie jonowe- niekierunkowe oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy jonami o przeciwnych znakach: dodatnimi k...

Równanie stanu- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Materia składa się z mikroskopijnych cząstek. Rozmieszczenie, ruch i oddziaływanie ze sobą cząstek decyduje o makroskopowych właściwościach materii. Gaz szlachetny neon składa się z pojedynczych atomów tego pierwiastka. Kryształy jodu są zbudowan...

Spontaniczność przemian.entropia i entalpia swobodna.

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Procesy samorzutne (spontaniczne)- jabłko, spada z jabłoni, sód gwałtownie reaguje z wodą, woda zawsze płynie w dół, sztaba metalu nagrzana z jednego końca wkrótce, osiągnie jednorodną temperaturę, cukier wrzucony do wody ulegnie rozpuszczeniu. Ni...

Przemiany fazowe - Entalpia swobodna

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1190

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Fazy- Jednolite części układu fizycznego, oddzielone od siebie powierzchniami międzyfazowymi. Odrębne stany skupienia stanowią odrębne fazy. np. mieszanina lodu z wodą. Odrębne fazy mogą...

Standard Hess- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Entalpia jest funkcją ciśnienia p i temperatury T. Standardowa zmiana entalpii lub standardowa entalpia przemiany (reakcji) DH o jest zmianą entalpii towarzyszącą przemianie (reakcji) przebiega...

Przemiany fazowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1120

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Stany skupienia, Powierzchnie międzyfazowe, Przemiany fazowe, Przyczyny przemian fazowych, Temperatura przemiany fazowej, Szybkość przemian fazowych....