Chemia - strona 33

Alkohole-wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Wykład 5                                ALKOHOLE AROMATYCZNE  Są to pochodne alkoholi alifatycznych, w których atom wodoru w łańcuchu został zastąpiony  rodnikiem fenylowym (C6H5).  Np. alkohol benzylowy   Alkohole aromatyczne występują w postaci estrów w wielu olejkach i żywicach  eterycznych. Do ...

Cisnienie osmotyczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

CIŚNIENIE OSMOTYCZNE Zjawisko osmozy występuje gdy czysty rozpuszczalnik i roztwór składnika w tym rozpuszczalniku zostaną rozdzielone przegrodą nie przepuszczającą cząsteczek substancji rozpuszczonej, lecz nie stanowią przeszkody dla...

Kwasy karboksylowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: redukcja kwasów karboksylowych, dekarboksylacja, tworzenie amidów, estry, utlenianie alkoholi. ...

Wykrywanie anionów 1

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Azotan srebra, Chlorek baru, Stężony kwas siarkowy (VI), Azotan ołowiu, Chlorek żelaza (III), Octan ołowiu....

Piroliza - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Piroliza : proces rozkładu węglowodorów prowadzony w wysokiej temp. 600-1500˚C i pod niskim ciśnieniem; pirolizie poddaje się głównie gazy ( metan, etan, propan i butan ) oraz ciekłe produkty n...

Szereg homologiczny - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Szereg homologiczny tworzą go węglowodory o podobnej budowie i właściwościach, uporządkowane wg wzrastających mas cząsteczkowych; w szeregu homologicznym każdy następny węgl...

Kolokwium - aldehydy i ketony (sem II) - Aldehydy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Maja Bryk
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

KOLOKWIUM ALDEHYDY I KETONY ZESTAW 2 1. Jakim procesom ulegaja aldehydy w srodowisku alkalicznym? Podaj przykłady . 2. Przeprowadz reakcjemi 2-metylopropanalu w odp. kwasie , acetalu , oksymu , alkoholu . 3. Odróżnic : butanal(czy butanol) od bu...

Oznazenia alkacymetryczne

 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1442

Z treści notatki dowiemy się więcej o takim zagadnieniu, jakim są przykłady oznaczeń alkacymetrycznych - oznaczenie kwasu siarkowego, oznaczenie kwasu octowego, oznaczenie kwasu fosforowego. Przykłady oznaczeń alkacymetrycznych: Oznaczenie k...