Chemia - strona 32

Mydła - sole wyższych kwasów karboksylowych

  • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4508

Jednostronicowa notatka z chemii, której tematem są mydła - sole wyższych kwasów karboksylowych. W treści notatki, detergenty, grupa funkcyjna, OH, COOH, właściwości fizyczne tłuszczów, hydroliza zasadowa, podział węglowodanów, metanowy,...

Oznaczenia - osady

  • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1491

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: oznaczenie wagowe, oznaczenie suchej pozostałości i pozostałości po prażeniu, analiza miareczkowa, wskaźniki alkacymetryczne, oznaczenie chlorków metodą Mohra. Oznaczenie wagowe (grawimetryczne) ilościowego składu analizowanej substancji polega...

Oznaczenie wagowe

  • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1547

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: wytrącanie osadów, sączenie i przemywanie osadów, oznaczenie siarczanów, analiza miareczkowa, kompleksonomeria, redoksymetria. Oznaczenie wagowe (grawimetryczne) ilościowego składu analizowanej substancji polega na przeprowadzeniu ozn...

Polimery pochodzenia naturalnego

  • Chemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1554

 Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: czym są polimery, polisacharydy i celuloza, azotany celulozy i sztuczny jedwab. Możemy także poszerzyć naszą wiedzę o takich zagadnieniach, jak: wyrób papieru, amylopektyna , amyloza, fosforoproteidy, sztuczne włókno białkowe.   P...

Ropa naftowa - właściwości i przeróbka

  • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3164

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: nafta, oleje naftowe, parafina, wazelina, smoła ropna. ROPA NAFTOWA - WŁAŚCIWOŚCI I PRZERÓBKA Ropa naftowa, czyli olej skalny, jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cenn...

Równowaga krystalizacji

  • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1687

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: metoda izotermiczna, metoda politermiczna, metoda termograficzna, punkt euteniczny, punkt eutektyczny, krystalizacja. RÓWNOWAGA KRYSTALIZACJI I. Podstawy teoretyczne Istnieje szereg metod badania równowagi krystalizacyjnej w wodnych r...

Stopy Glinu (Al) i Magnezu (Mg)

  • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 6839

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: lekkie stopy odlewnicze, stopy o niższej wytrzymałości, stopy o wyższej wytrzymałości, stopy odlewnicze magnezu, stopy magnezu przerabialne plastycznie. Stopy aluminium Do najczęściej stosowanych składników stopowych w stopach Al należą: Cu, Si...

Substancje chemiczne

  • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1673

Zawiera wzory chemiczne różnych substancji uporządkowanych alfabetycznie. Acetylen C2H2 Alkochol metylowy CH3OH Alkohol etylowy C2H5OH Amon NH4 Anhydryt CaSO4 Azotan (V) bizmutu(III) Bi(NO3)2 Azotan (V) glinu Al(NO3)3 Azotan (V) niklu(II) Ni(NO3)2 Azotan (V) srebra AgNO3 Azotan (V) wapnia Ca(NO3)2...

Węglowodory

  • Chemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3486

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone, węgiel. Węglowodory nasycone: Alkany CnH2n+2 -pojedyncze wiązania pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach -mało aktywne chemicznie Węglowo...

Właściwości pierwiastków

  • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Z jej treści dowiemy się więcej o tym, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków takich, jak: wodór, chlor, brom, jod, tlen, siarka, azot, fosfor, amoniak i węgiel. Wodór, Chlor, Brom, Jod, Tlen, Siarka, Azot, Fosfor, Amoniak, Węgiel Wł. Chemiczne Wł. Fizyczne Wodór Bezwonny Palny tw...