Instrumenty ochrony środowiska

note /search

Wykład - mikrowaga kwarcowa

  • Politechnika Wrocławska
  • Instrumenty ochrony środowiska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2443

MIKROWAGA KWARCOWA Mikrowagi kwarcowe(QCM) służą do pomiaru masy cząsteczkowej sztywno związanych z elektrodą pokrywającą powierzchnię płytki kwarcowej. Mikrowagi pozwalają na pomiar masy z rozdzielczością nanogramów, co umożliwia badanie zjawisk zachodzących w obszarze monowarstwy osadzonej na kwa...

Wplyw warunków analizy na jakość rozdzielania związków w chromatografi...

  • Politechnika Wrocławska
  • Instrumenty ochrony środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Sprawozdanie nr 1. Ćwiczenie 6/7 Wpływ warunków analizy na jakość rozdzielania związków w chromatografii gazowej. I. Cel ćwiczenia: Celam ćwiczenia było zapoznanie się z podstawowymi wielkościami charakteryzującymi analizę metody chromatografii gazowej, oraz poznanie wpływu warunków (temperatura i...