Pomoc psychologiczna 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomoc psychologiczna 1 - strona 1

Fragment notatki:

Pomoc psychologiczna Definicja pomocy psychologicznej, mimo pozornej oczywistości, wcale nie jest jednoznaczna. W najwęższym rozumieniu tego pojęcia pomoc psychologiczna to pomoc świadczona przez psychologów.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów określa w art. 4, że wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii i udzielaniu pomocy psychologicznej. Jednocześnie w przepisach karnych (art. 61) ustawa ta stanowi, że osoba, która świadczy usługi psychologiczne, nie mając prawa wykonywania zawodu psychologa, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Zapis ten brzmi groźnie, bowiem może być skierowany przeciwko wszystkim, którzy nie są psychologami, a zajmują się różnymi formami pomagania innym ludziom, wykorzystując do tego relację interpersonalną, wiedzę i metody psychologiczne. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że jedną z wymienianych przez ustawę o zawodzie psychologa usług psychologicznych jest psychoterapia, świadczenie której wymaga trwającej co najmniej 1200 godzin nauki w podyplomowych szkołach psychoterapii. Aby rozpocząć naukę w celu zdobycia certyfikatu psychoterapeuty, nie trzeba (choć można) być psychologiem. Dodatkową komplikacją w Polsce jest fakt, że samo ukończenie psychologicznych studiów magisterskich nie daje uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Trzeba dodatkowo udokumentować odbycie stażu zawodowego i zostać wpisanym na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów (art. 7). W Polsce od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, tj. od 1 stycznia 2006 roku, nie powstały samorządy zawodowe psychologów, co oznacza, że żaden psycholog nie został wpisany na listę i gdyby dosłownie interpretować obowiązujące przepisy prawa - nikt nie ma prawa wykonywania zawodu psychologa, w tym świadczenia pomocy psychologicznej. Absurdalność tej sytuacji prowadzi do wniosku, że definiowanie pomocy psychologicznej poprzez kwalifikacje czy zawód psychologa nie prowadzi do zrozumienia istoty pomocy psychologicznej i warunków jej udzielania. Co to jest pomoc psychologiczna? Cechą charakterystyczną pomocy psychologicznej jest niesymetryczna relacja, w której jedna osoba przyjmuje rolę pomagającego, a druga jest wspomagana. Jej celem jest poprawienie sytuacji (stanu) osoby wspomaganej1. Zatem pomoc psychologiczna jest szczególnym rodzajem interakcji, przy czym w roli pomagającego może być jedna osoba lub grupa osób (np. zespół terapeutów), zaś pomoc może być kierowana do indywidualnego odbiorcy lub grupy (np. małżeństwa, rodziny), a nawet instytucji (np. szkoły). O pomocy psychologicznej (profesjonalnej, jak i nieprofesjonalnej) mówimy wtedy, gdy problemy, z jakimi zgłasza się po pomoc osoba wspomagana, mają charakter psychologiczny (a nie np. prawny czy ekonomiczny), a osoba pomagająca posługuje się metodami psychologicznymi2. Zatem udzielanie pomocy psychologicznej zależy od rozpoznanych potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc oraz od umiejętności o charakterze psychologicznym, które powinna posiadać osoba udzielająca pomocy. Należą do nich3:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz