Pomiary kątów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary kątów  - strona 1

Fragment notatki:

Jaros_aw Misiak. Notatka składa się z 1 strony.
Cel ćwiczenia Celem przeprowadzonego ćwiczenia było zapoznanie się z sposobami pomiarów kątów. Przygotowanie mikroskopu Obsługę mikroskopu rozpoczyna się od podłączenia do zasilania oświetlacza, który jest niezbędny do precyzyjnej obserwacji przedmiotu mierzonego (prowadziliśmy pomiary przy świetle odbitym). Następnie należy wypoziomować kolumnę mikroskopu, a także wyzerować podziałki kątowe stołu mierniczego oraz okularu odczytowego. W kolejnym kroku mocuje się listwę w rowkach teowych stołu mierniczego, która będzie miała za zadanie umożliwić precyzyjny pomiar danego przedmiotu. W tym celu ustawiając ostrość na listwie, w taki sposób nią manipulujemy, aby była ona równoległa do przesuwu wzdłużnego stołu mierniczego. Ostatecznie można mierzony przedmiot ustawić przylegle do szyny, ustawić na nim ostrość i przejść do mierzenia. Szkic mierzonego przedmiotu Sposób prowadzenia pomiarów *Mierzenie wymiarów liniowych za pomocą mikroskopu warsztatowego polega na:
Ustawieniu środka krzyża goniometrycznego w punkcie początkowym danego odcinka mierzonego i odczytaniu wartości ze śruby mikrometrycznej przesuwu wzdłużnego
Przesunięciu stołu za pomocą tej śruby do punktu końcowego danego odcinka i odczytaniu wskazania śruby mikrometrycznej
Odjęciu wartości obu wskazań od siebie co daje nam wynik pomiaru
Należy zaznaczyć iż ze względu na ubytki i nadkruszenia w narożnikach przedmiotu, aby osiągnąć najwyższą dokładność, środek krzyża goniometrycznego ustawić należy w potencjalnym wierzchołku, który by istniał, jeśli przedmiot był by wykonany idealnie
*Mierzenie wymiarów kątowych za pomocą mikroskopu warsztatowego polega na:
Ustawieniu środka krzyża goniometrycznego w punkcie przecięcia dwóch krawędzi, między którymi mierzy się kąt
Ustawieniu poziomej kresy krzyża goniometrycznego w ten sposób, aby pokrywała się z jedną z krawędzi i doczytaniu wskazania kąta z okularu odczytowego
Obrocie krzyża goniometrycznego w kierunku drugiej krawędzi, zakreślając jednocześnie interesujący nas kąt i odczytując wskazanie z okularu odczytowego
Odjęcie od siebie obu wskazań, które dają nam wynik pomiaru
Wyniki ćwiczenia Aby pomiary były jak najdokładniejsze wykonaliśmy serię pomiarów, którą przedstawiliśmy w tabeli poniżej:
Wymiar 2 Wymiar 16 Kąt 10 Odczyt 1
4,65 mm
4,01 mm
134 °30'
Odczyt 2
4,67 mm
4,08 mm
135 °20'
Odczyt 3
4,66 mm
4,05 mm
134 °50'
Średnia wskazań


(…)


4,15mm
--
Niepewność pomiaru
Do otrzymanych wyników należy obliczyć niepewności systematyczne mikroskopu pomiarowego. W tym celu skorzystaliśmy z gotowych wzorów, przedstawionych w skrypcie do laboratorium z metrologii.
Niepewność dla wymiaru 2= Niepewność dla wymiaru 16= Gdzie L - długość mierzonego przedmiotu [mm], H - grubość przedmiotu [mm]
Niepewność przy pomiarze kąta założyliśmy jako sumę niedokładności wskazań kąta obrócenia stołu mierniczego oraz kąta w okularze odczytowym. Rozdzielczości te wynoszą kolejno 3' oraz 1'. Stąd niepewność pomiaru kąta 10 wyniosła Podsumowanie i wnioski
Wykonanie ćwiczenia odbyło się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, dzięki czemu doszliśmy do następujących wniosków. Mikroskop warsztatowy to urządzenie pozwalające w zadowalający sposób i z odpowiednią precyzją…
… wskazanie z okularu odczytowego
Odjęcie od siebie obu wskazań, które dają nam wynik pomiaru
Wyniki ćwiczenia
Aby pomiary były jak najdokładniejsze wykonaliśmy serię pomiarów, którą przedstawiliśmy w tabeli poniżej:
Wymiar 2 Wymiar 16 Kąt 10 Odczyt 1
4,65 mm
4,01 mm
134 °30'
Odczyt 2
4,67 mm
4,08 mm
135 °20'
Odczyt 3
4,66 mm
4,05 mm
134 °50'
Średnia wskazań
4,66 mm
4,046 mm
134 °53'
Pomiar suwmiarką
4,75 mm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz