Pomiar tłumienności materiałów absorbcyjnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar tłumienności materiałów absorbcyjnych - wykład - strona 1 Pomiar tłumienności materiałów absorbcyjnych - wykład - strona 2 Pomiar tłumienności materiałów absorbcyjnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki I Akustyki
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Termin zajęć: Nr grupy: Nr ćwiczenia: V
Skład grupy:
Temat ćwiczenia:
Pomiar tłumienności materiałów absorbcyjnych
Data wykonania ćw.: Wersja sprawozdania:
oryginał / poprawa
Data oddania sprawozdania.:
Ocena:
Zapoznałem się z niniejszym sprawozdaniem i uważam je za wykonane poprawnie.
…………………
…………………
…………………
Cel ćwiczenia
Celem przeprowadzonego przez nas ćwiczenia były pomiary tłumienności wskazanych materiałów absorbcyjnych (rdzeni ferrytowych), pomiary te pozwolą nam uzyskać wiedzę niezbędną przy wyborze odpowiednich rdzeni w zależności od wymaganego tłumienia na danej częstotliwości.
Przyrządy pomiarowe
Analizator Widma HM5014
Rdzenie ferrytowe (numery):
- 74271131
- 74271142
- 7427114
2 przewody sygnałowe BMC
Ekran wraz z żyłą gorącą, na którą zakładane były badane rdzenie
Układ pomiarowy
Pomiary
Układ pomiarowy widoczny w punkcie 3 złożyliśmy używając początkowo przystawkę 150Ω. Wykonaliśmy kalibrację analizatora widma w celu uwzględnienia tłumienia układu bez rdzenia ferrytowego. Dzięki temu po założeniu filtra uzyskaliśmy wykres z tłumieniem tylko rdzenia ferrytowego.
Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiaru tłumienia rdzeni w zależności od częstotliwości sygnału; przystawka 150Ω:
Tabela 1: tłumienność rdzeni w zależności od częstotl. sygnału. Przystawka 150Ω
L.p.
Rdzeń nr 74271131
Rdzeń nr 74271142
Rdzeń nr 7427114
Częstotl.
f [Mhz]
Tłumienie

(…)


Wnioski
Przeprowadzone ćwiczenie pozwoliło nam zapoznać się z podstawowymi parametrami, jakie charakteryzują ferromagnetyki (tłumienność i impedancja w funkcji częstotliwości), parametry te mają istotny wpływ przy doborze ferromagnetyków dla konkretnego zastosowania.
Zaobserwowaliśmy ogólną tendencję wzrostu tłumienności oraz impedancji wraz ze wzrostem częstotliwości. Ta własność jest wykorzystywana…
… Ω. Oznacza to, że pomiary zostały wykonane prawidłowo.
Nieciągłości w charakterystykach wynikają z przyjętej skali logarytmicznej na osi częstotliwości oraz występowania wartości zerowych tłumienia ( 0 dB).

…. sygnału. Przystawka 10Ω
L.p.
Rdzeń nr 74271131
Częstotl.
f [Mhz]
Tłumienie
A [dB]
1.
0
0,0
2.
15
-12
3.
40
-14
4.
162
-8
5.
356
-3
6.
570
0,0
7.
789
3,8
8.
882
-5,5
9.
923
-3,0
10.
960
-6,8
11.
980
-2,8
12.
1000
-6,0
W tabeli 3 wyliczone zostały wartości impedancji badanych rdzeni dla konkretnych częstotliwości. Użyto poniższe wzory:
, gdzie Zg=ZL=150Ω lub 10 Ω
ZB - impedancja badanego filtra…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz