Pomiar mocy prądu przemiennego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar mocy prądu przemiennego-opracowanie - strona 1 Pomiar mocy prądu przemiennego-opracowanie - strona 2 Pomiar mocy prądu przemiennego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 4
Pomiar mocy prądu przemiennego.
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej prądu przemiennego oraz zasad doboru układu pomiarowego w zależności od warunków zasilania i obciążenia.
2. Wstęp
Moc czynna-Oznaczana jest P i równa się ona iloczynowi wartości skutecznej napięcia i prądu oraz kosinusa kąta przesunięcia fazowego między napięciem i natężeniem. Kąt przesunięcia fazowego nazywany jest również współczynnikiem mocy(cosϕ).
Moc pozorna- oznaczana S i definiowana jako iloczyn wartości skutecznej napięcia i natężenia prądu.
Moc bierna- oznaczana przez Q i definiowana jako iloczyn wartości skutecznych napięcia, natężenia i sinusa kąta przesunięcia fazowego między nimi.
3. Schematy stanowisk pomiarowych
Rys.1 Stanowisko do pomiaru mocy czynnej jednym watomierzem w sieci czteroprzewodowej
Rys.2 Stanowisko do pomiaru mocy czynnej dwoma watomierzami(układ Arona) w sieci trójprzewodowej
4. Wyniki pomiarów i obliczeń
a) pomiar mocy czynnej w sieci czteroprzewodowej
- natężenie prądu
- napięcie
- moc odczytana z watomierza
- moc czynna
- moc pozorna
- współczynnik mocy - moc bierna
b) pomiar mocy czynnej dwoma watomierzami w sieci trójprzewodowej
- natężenie prądu
- napięcie
- moc odczytywana za watomierzy
- moc czynna
- moc bierna
- moc pozorna
- współczynnik mocy 5. Wnioski
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż pomiary wykonane za pomocą układu Arona dają dokładniejsze wyniki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz